Aşçılık Bölümü Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 1 / 1
  • Öğe
    Çoruh Vadisinin Gastro Kültür Mirası: Yusufeli Mutfak Kültürü ve Yöresel Ürünleri
    (2023) Engin,Süleyman; Öztürk, Mehmet
    Bu çalışmanın amacı; Yusufeli mutfak kültürü ve yöresel ürünlere ilişkin çıktıları değerlendirerek sunmaktır. Bu kapsamda elde edilen veriler, Yusufeli’nde 2017 yılında yapılan gastronomi saha çalışmaları esnasında toplanmıştır. Bu kapsamda Çoruh Havzasında yer alan Yusufeli ilçe merkezi ve ilçeye bağlı 63 köy ve beldede yapılan saha çalışmaları neticesinde elde edilen veriler incelenmiştir. Saha çalışması kapsamında Yusufeli’nin geleneksel mutfak kültürüne hakim 60 yaş ve üstü bireylerle görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda Yusufeli mutfak kültürüne dair 303 yemek reçetesi, 117 yerel ürün tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında ise; Yusufeli mutfak kültürü ve gastronomik unsurları tanımlanarak aynı zamanda yöresel ürünlerin bölgenin geleneksel mutfak kültürüne nasıl yansıdığına ilişkin değerlendirmeler yapılarak, öneriler geliştirilmiştir.