Mardin ili ekolojik şartlarına uygun ikinci ürün tane mısır (Zea mays L) çeşitlerinin belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma 2019 yılında Mardin ili Merkez Göllü köyünde Tesadüf Blokları Deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Çalışmada materyal olarak farklı olum (450-700) gruplarına sahip 10 adet at dişi tek melez hibrid mısır çeşidi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre hibrid mısır çeşitlerinde ele alınan özellikler bakımından önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.Bu özellikler sırasıyla, bitki boyu 206.0-254.1 cm; ilk koçan yüksekliği 55.9-84.3 cm; koçan boyu 18.0-21.1 cm, koçan çapı 4.0-4.8 cm; koçanda sıra sayısı 39.9-46.6, koçanda dane ağırlığı 175.6-243.5 g; koçanda dane sayısı 537.2-696.1; yüz dane ağırlığı 30.3-43.7 g; hektolitre ağırlığı 70.8-81.8 kg/hl, dane verimi, 620.7-1228.7 kg/da, protein oranı %7.7-9.7 ve rastıklı bitki sayısı 0-1.33 olarak elde edilmiştir. En yüksek dane verimi 1228.7 kg/da ile DEKALP6050 çeşidinden elde edilirken, en düşük dane verimi ise 620.7 kg/da ile OSSK644 çeşidinden elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan çeşitlerin tane verimi bakımında Syngenta-Atomic, Dekalb-6664 ve Dekalb-DKC5741ümitvar çeşitler olduğu belirlenmiştir.
This studywas conducted in thecentralvillage of Göllü of Mardin in 2019 accordingtocompletelyrandomizedblocksdesignwithtreereplications. Ten hybridmaizevarieties in differentgrowthstages (450-700) wasused as material. Significantdifferenceswerefoundamonghybridmaizevarieties in terms of traits of interest. Thesetraitswere as follows: 206.0-254.1 cm forplantheight, 55.9-84.3 cm, foreardiameter, 18.0-21.1 cm, stemdiameter, 4.55–5.67 cm, 39.9-46.6 in thecocoon, grainweightforperear, 175.6-243.5 g, number of kernelpercob 537.2-696.1, 100 kernelweightfor 30.3-43.7 g, hectoliterweight 70.8-81.8 kg/l, grainyield 620.7-1228.7 kg/da, protein ratio 7.7 %-9.7 % and 0-1.33 number of randomplants. Thehighestgrainyieldwasobtained in DEKALP 6050 varietywith1228.7 kg/da whilethevarietywiththelowestgrainyieldwas OSSK644 with 620.7 kg/da. As a result, Itwasdeterminedmay be goodwarieties of granyieldSyngenta-Atomic, Dekalb-6664 and Dekalb-DKC5741.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ziraat, Agriculture

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye