EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN BEBEK DOSTU HASTANE KURUMU UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

dc.contributor.authorEkşioğlu, Aysun
dc.contributor.authorYeşil, Yeşim
dc.contributor.authorÇeber Turfan, Esin
dc.date.accessioned2023-02-23T13:33:23Z
dc.date.available2023-02-23T13:33:23Z
dc.date.issued2022en_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümüen_US
dc.description.abstractBu çalışma ile ebelik öğrencilerinin hastanelerde bebek dostu uygulamalara yönelik düşünce ve deneyimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma tanımlayıcı özellikte olup, Mayıs- Haziran 2019 tarihleri arasında uygulanmış, 255 öğrenci katılmıştır. Araştırma verileri, anket formu kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Analizde tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin %70’i uygulama yaptığı kurumun bebek dostu olduğunu bilmektedir. Öğrencilerin % 55.3’ü emzirme danışmanlığı konusunda kendisini yeterli hissetmektedir. Bebek dostu hastane girişimi ve on adım ilkesi konusunda yaklaşık %20’si; mama kodu konusunda ise %62.4’ü zayıf bilgi düzeyine sahiptir. Araştırmamızın sonuçları, gerek öğrencilerin bebek dostu uygulamalar konusunda eğitim yoluyla giderilebilecek eksikliklerinin belirlenmesi, gerekse de klinikte var olan aksaklıklara ışık tutması bakımından yararlı olmuştur. Sağlık alanında öğrenim gören öğrencilerin bebek dostu hastanelerde staj yapması ve bu uygulamaların içinde olması, emzirme dostu uygulamaları benimsemeleri açısından son derece önemli bir fırsat dönemidir.en_US
dc.description.abstractIn this study, it was aimed to determine midwifery students’ thoughts and experiences of baby-friendly practices in hospitals. The study is descriptive and was implemented between May-June 2019, and 255 students participated. The study data were collected with the face -to-face interview method using the data collection tool to question the participating midwifery students’ characteristics and their views on baby-friendly practices. Descriptive statistics and Chi-Square analysis were used in data analysis. Of the students, 70% knew that the institution they performed their practices was babyfriendly. Of them, 55.3% thought that they were competent enough at providing breastfeeding counseling. Approximately 20% of students have poor knowledge about the baby-friendly hospital and the ten-step principle, and 62.4% about the formula code. The results of our study contributed to the determination of the students’ deficiencies in baby-friendly practices that could be eliminated through education and shed light on the problems in the clinic. Healthcare students’ doing internships in baby-friendly hospitals and being involved in baby-friendly interventions provides an extremely important opportunity for them to adopt breastfeedingfriendly practices.en_US
dc.identifier.citationEKŞİOĞLU A, YÜCEL U, TURFAN E (2022). EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN BEBEK DOSTU HASTANE KURUMU UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Sağlık Bilimleri Dergisi, 31(2), 191 - 197. 10.34108/eujhs.923862en_US
dc.identifier.doi10.34108/eujhs.923862en_US
dc.identifier.endpage197en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage191en_US
dc.identifier.trdizinid1133770en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1133770/ebelik-ogrencilerinin-bebek-dostu-hastane-kurumu-uygulamalarina-yonelik-gorus-ve-deneyimlerinin-degerlendirilmesi
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3444
dc.identifier.volume31en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherSağlık Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.ispartofSağlık Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEbelik, emzirme, hastane, klinik uygulama, öğrenci.en_US
dc.subjectBreastfeeding, clinical practice, hospital, midwifery, studentsen_US
dc.titleEBELİK ÖĞRENCİLERİNİN BEBEK DOSTU HASTANE KURUMU UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİen_US
dc.title.alternativeEVALUATION OF THE OPINIONS AND EXPERIENCES OF MIDWIFERY STUDENTS’ ON BABY FRIENDLY HOSPITAL PRACTICESen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
document (53).pdf
Boyut:
849.95 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Full Text - Article
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: