John locke epistemolojisinde bilgi ve iman

dc.contributor.authorBor, İbrahim
dc.date.accessioned14.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-16T20:45:47Z
dc.date.available14.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-16T20:45:47Z
dc.date.issued2011
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümüen_US
dc.description.abstractBu çalışmada bilgi kuramının kurucularından kabul edilen J. Locke’ta söz konusu kuramın başlı ca öğelerinin açıklanması, bunların gerekçelendirilme yolu ve birbirleriyle epistemolojik ilişkileri açıklanmaya çalışılacaktır. Çalışmanın kanıtlamaya çalıştığı tezlerin başında, Locke’çu epistemo lojide “bilgi”nin başlıca niteliğini tecrübe ve/veya aklî çıkarıma dayalı “kesinlik” oluştururken kesin bilginin sınırlarının bittiği yerde “iman”ın epistemik işlevinin devreye girdiği iddiası gel mektedir. Bu açıdan Locke’çu epistemolojide imanın bilgiyle ilişkisinin negatif epistemoloji de nebilecek bir yolla temellendirildiği savunulmaktadır.en_US
dc.description.abstractThis work explores the primary components of epistemology, its justification and epistemological relations from John Locke's perspective. John Locke is widely known as one of the founders of the theory knowledge. One of the arguments to be proven in this work is though the main attribute (quality, chracteristic) of knowledge is "certainty" based on experience and/or rational argumentation, the epistemological function of "faith" steps in at the point where the limit of the certain knowledge ends. In this regard, it is asserted that in the Lockean epistemology the relation of faith and knowledge can be established in a way called negative epistemology.en_US
dc.identifier.endpage51en_US
dc.identifier.issn2146-9806
dc.identifier.issue24en_US
dc.identifier.startpage35en_US
dc.identifier.trdizinid129064en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/129064/john-locke-epistemolojisinde-bilgi-ve-iman
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/1575
dc.identifier.urihttps://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000440093200002
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.wosWOS:000440093200002en_US
dc.identifier.wosqualityN/Aen_US
dc.indekslendigikaynakWeb of Scienceen_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.institutionauthorBor, İbrahim
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.subjectJohn Lockeen_US
dc.subjectBilgi
dc.subjectİman
dc.subjectBilgi kuramı
dc.titleJohn locke epistemolojisinde bilgi ve imanen_US
dc.title.alternativeFaith and knowledge ın locke’s epistemelogyen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
retrieve.pdf
Boyut:
326.68 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text