Taha Haitham Abdel-Hamid Ali Khazneh, Tatavvuru’l-Fikri’lUsûlîyyi’l-Hanefî, (Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2015, 528 sayfa.)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Artuklu Akademi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İlmî disiplinlerin her alanında olduğu gibi fıkıh usûlü alanında da birçok ekolün ortaya çıkması ve ortaya çıkan bu ekollerin süreç içerisinde gelişerek belli noktalarda değişikliğe uğraması doğal karşılanmıştır. Ekollerin kronolojik gelişimini tarih ve tabakât türü kaynaklardan takip etmek mümkün olsa da ekollere ait düşüncenin muhtevasına dair gelişim, değişim ve dönüşüm seyrini bu kaynaklardan takip etmek mümkün değildir. Zira bir ekole ait düşüncenin muhtevâsı ile ilgili ortaya konulacak sonuçlar için tarih ve tabakât türü eserlerin yanı sıra ilgili ekole ait eserleri, hatta ulaşılabildiği kadarıyla sahada ortaya konulan bütün birikimi değerlendirmek gerekecektir. Günümüzde fıkıh usûlü çalışmalarıyla adından söz ettiren Haitham Khazneh’in yüksek lisans ve doktora tezlerinin gözden geçirilerek Tatavvuru’l-fikri’l-usûlîyyi’l-Hanefî adıyla tek kitap halinde yayımlanan bu çalışması, Hanefi usûl düşüncesinin ortaya çıkışını ve gelişimini ele almaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Artuklu Akademi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

1

Künye

AKAN Y (2020). Taha Haitham Abdel-Hamid Ali Khazneh, Tatavvuru’l-Fikri’lUsûlîyyi’l-Hanefî, (Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2015, 528 sayfa.). Artuklu Akademi, 7(1), 255 - 259.