Yok Olmaya Yüz Tutmuş Bir Kültür Mekanı: Dereiçi (Kıllıt) Köyü Örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kültür, tarih boyunca toplum tarafından üretilmiş ve nesilden nesile aktarılan maddi ve manevi özelliklerin bütünüdür. Bir kültürün varlığını devam ettirebilmesi için bir topluluğa, topluluğun da fiziksel bir mekâna ihtiyacı vardır. Bazı mekânlar doğası gereği kozmopolittir; tarihsel ve sosyolojik nedenlerle çeşitli kültürlere ev sahipliği yapar. Mardin, birçok dinin ve dilin bir arada yaşadığı bir kültür mekânıdır. Savur ilçesine bağlı Dereiçi Köyü bunun mikro örneğidir. Bu araştırmanın amacı, bu kültürel mekânın neden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirlemek için köydeki göç örüntülerini ve göç nedenlerini incelemektir. Nitel bulgular göçün sosyal, politik ve ekonomik birçok nedeni olduğunu ortaya koymuştur. Göçlerin meydana gelmesi ve buna bağlı olarak köy nüfusunun azalmasıyla, kültürel mekânlar yok olma riski altındadır. Ancak bu kültürel mekânların restore edilmesinden sonra köye geçici geri dönüşlerin olduğu gözlemlenmiştir.
Culture is the collection of mrterirl rnd spiriturl chrrrcteristics thrt hrve been produced by society throughout the course of history rnd prssed down from generrtion to generrtion. In order for a culture to continue its existence it requires r community, r community need r physicrl sprce. Some sprces rre cosmopolitrn by nrture rnd host r vrriety of cultures due to historicrl rnd sociologicrl rersons. Mrrdin is r culturrl sprce where mrny religions rnd lrngurges coexist. Dereiçi Village in Savur district is a micro-example of this. The purpose of this research is to examine the migration patterns and causes of migration in the village in order to determine why this culturrl sprce is frcing the drnger of extinction. The qurlitrtive findings revealed that migration has multiple social, political, and economic causes. With the occurrence of migrrtions rnd the consequent depopulrtion of the villrge, culturrl sprces rre rt risk of disappearing. However, after the restoration of these culturrl plrces, it wrs observed thrt there were temporrry returns to the villrge.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Süryani, Mekan, Dereiçi Köyü, Culture, Migrrtion

Kaynak

International Journal of Mardin Studies

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

4

Sayı

1

Künye

EVREN, M. (2023). Yok Olmaya Yüz Tutmuş Bir Kültür Mekânı: Dereiçi (Kılıt) Köyü Örneği. International Journal of Mardin Studies, 4(1), 47-56.