Habitus"tan "Mutatlaştırma"ya Toplumsalın İnşâsı

dc.contributor.authorYücedağ, İbrahim
dc.date.accessioned14.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-16T20:46:03Z
dc.date.available14.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-16T20:46:03Z
dc.date.issued2016
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümüen_US
dc.description.abstractKartezyenci düalite anlayışına karşı gelişen toplumsal inşa kuramı, toplumsal alanın öznel ve nesnel olarak tanımlanan katı sınırlamalarla anlaşılamayacağını vurgular. Toplumsal inşa kuramı, toplumsal olana ilişkin bilginin tüm toplumsal aktör ve yapıların katılımıyla inşa edildiğini ve yapı ve aktörün ilişkisellik içerisinde olduğunu savunur. Sosyal gerçekliğin nasıl inşa edildiğinin anlaşılmasının amaçlandığı bu çalışmada, inşa kuramında önemli isimler olan Pierre Bourdieu ve Peter L Berger-Thomas Luckmann'ın inşa kuramları ele alınmıştır. Bourdieu'nün alan, habitus ve çıkar gibi değişkenler üzerinden anlamaya çalıştığı toplumsalı Berger ve Luckmann dışsallaştırma, içselleştirme, nesnelleşme ve mutatlaştırma süreçleri üzerinden tartıştığı görülür. Bu bağlamda çalışmamızda Bourdieu ve Berger ve Luckman'ın kuramlarında toplumsal alanın nasıl inşa edildiği ele alınmış, aralarındaki benzerlik ve farklılıklar eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe social construction theory developed against Cartesian duality emphasizes that social spheres can not be understood with strict limitations defined as objective and subjective ways. This theory argues that the social knowledge is constructed with the participation of all social actors and structures, and these actors and structures are relational. This study aims to understand how the social reality is constructed by discussing Pierre Bourdieu and Peter L. Berger's & Thomas Luckmann's theory of social construction. While Bourdieu tries to figure out the social over habitus, field-camp, and illusio, Berger and Luckmann debate the social over objectification, internalization, externalization and habitualization. In this context, how Bourdieu and Berger's & Luckmann's theories construct the social sphere are discussed and the similarities and differences in their theories have been assessed.en_US
dc.identifier.endpage133en_US
dc.identifier.issn1300-9435
dc.identifier.issue37en_US
dc.identifier.startpage111en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/1712
dc.identifier.volume0en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofSüleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryDergien_US]
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleHabitus"tan "Mutatlaştırma"ya Toplumsalın İnşâsıen_US
dc.title.alternativeThe Construction of Social: from "Habitus" to "Habitualization"en_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
___Habitus___tan ___Mutatla__t__rma___ya Toplumsal__n __n____s__[#179759]-159339.pdf
Boyut:
562.45 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Araştırma Makalesi