Şamanizm: Muğlak Bir Kavramın Anatomisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Şamanizm kavramı 1950’li yıllarda Mircea Eliade gibi din bilimcilerin ça-lışmalarıyla birlikte anlam genişlemesine uğrayarak daha büyük bir evreni ifade etmek üzere kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bugenişleme bir yan-dan geçmişteki dar anlamından önemli izler taşırken bir yandan da muğlak bir alana işaret etmektedir. Bu bağlamda Şamanizm kavramının yaşadığı anlam genişlemesi ve neticesinde ortaya çıkan kimi sorunlardan söz edile-bilir. Bu çalışma dinler tarihi, antropoloji ve arkeoloji gibi alanlar açısın-dan son derece önemli olan Şaman/Şamanizm kavramının tarihsel süreç içerisinde yaşadığı anlam değişikliğini ve bunun oluşturduğu algıyı konu edinmektedir.
The concept of shamanism began to be used in the 1950s to express a larger universe by expanding meaning with the studies of religious scholars such as Mircea Eliade. However, this enlargement, on the one hand, has important traces of its narrow meaning in the past, while pointing to an ambiguous area. In this context, it can be mentioned that the meaning of the concept of shamanism expanded and some problems arising as a result. This study focuses on the semantic change and perception created by the concept of shaman/shamanism, which is very important in terms of the his-tory of religions, anthropology, and archeology.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kelimeler: Şamanizm, Tarihöncesi Şaman, Mircea Eliade, Şamanik Dinler, Sibirya., Shamanism, Prehistoric Shaman, Mircea Eliade, Shamanic Religion, Siberia.

Kaynak

Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

17

Sayı

1

Künye

TOPRAK B (2020). Şamanizm: Muğlak Bir Kavramın Anatomisi. Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 17(1), 25 - 44. Doi: 10.17131/milel.742221