İlkokul ve ortaokul müdürlerinin okul yönetiminde karşılaştığı ekonomik sorunlar (Artuklu ve Kızıltepe örneği)

Küçük Resim Yok

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/closedAccess

Özet

Dünyanın hemen hemen her yerinde eğitime olan talebin giderek arttığı görülmektedir. İnsanların toplumsal ve ekonomik hedeflere uygun yetiştirilmesi ve geliştirilmesi, geçmişe oranla günümüzde daha fazla önem taşımaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri nitelikli insan kaynaklarına ve ürettikleri teknolojiye bakılarak ölçülmektedir. Eğitim hizmetlerini eksiksiz olarak sağlayabilmek ve artan eğitim talebini karşılayabilmek için, eğitime ayrılan kaynaklarda da artış olması gerekir. Eğitime yeteri miktarda kaynak aktarılmaması, eğitimin amaçlarına ulaşmasında olumsuzluklara ve aksamalara neden olabilmektedir. Ülkelerin eğitime ayırdığı kaynak miktarı, o ülkenin genel ekonomisi içinde eğitimin yerinin ve öneminin de bir göstergesi olmaktadır. Türkiye'de son on dört yılda eğitime ayrılan bütçe sürekli artmakta hatta 2017 yılı bütçesinin %20'si sadece eğitime ayrılmış olmasına rağmen artan nüfustan dolayı yetersiz gelmektedir. Bunun sonucunda da, okullar ihtiyaçlarını karşılamakta ve finansal sorunlarını çözmekte çaresiz kalmakta ve kendi finans kaynaklarını yaratarak çözüm bulma yoluna gitmektedirler. Bu araştırmanın amacı, ilkokul ve ortaokul müdürlerinin okul yönetiminde karşılaştığı ekonomik sorunları tespit edip çözüm önerileri sunmaktır. Bu amaçla 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Mardin İli Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde görev yapan 50 okul müdürü ile görüşülerek hazırlanan anket okul müdürlerine yöneltilmiş ve toplanan verilere göre bu sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır.
Almost everywhere in the world it seems that the demand for education has gradually increased. The cultivation and development of people in accordance with social and economic goals is more important today than in the past. The level of development of the countries is measured by qualified human resources and the technology they produce. In order to be able to provide training services in full and to meet the increasing demand for education, the resources for which training is allocated should also increase. Failure to allocate resources in the amount of training can lead to adversities and accidents in reaching the goals of education. The amount of funding that countries allocate to education is the indicator of the place and the subject of education within that country's general economy. In Turkey, the budget allocated for education in the last fourteen years is continuously increasing, and even 20% of the 2017 budget is inadequate due to the growing population despite the fact that education is reserved. As a result, schools are helpless to meet their needs and solve their financial problems, and are seeking solutions by creating their own financial resources. The aim of this research is to identify the economic problems faced by primary and secondary school principals in the educational process and to propose solutions. For this purpose, the questionnaire prepared by interviewing 50 school managers working in the provinces of Artuklu and Kızıltepe of Mardin Province during 2016-2017 academic year was directed to the school principals and tried to determine these problems according to the collected information.

Açıklama

Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır.Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına üniversite kütüphaneniz aracılığı ile (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler

Eğitim ve Öğretim, Education and Training, Ekonomi, Economy, Ekonomik sorunlar, Economic problems, Eğitim sorunları, Education problems, Eğitim yönetimi, Educational administration

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye