Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Beden ve Kitle İndekslerine Etkisi (Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan Arasında Karşılaştırmalı Bir Çalışma)

Küçük Resim Yok

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Ergenlerde görülen beslenme alışkanlıkları ve uygulamaları veya yeme alışkanlıkları onların sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Alkolsüz içecekler, tatlı içecekler, fast food tüketiminin aşırı düzeylere varması alımı, meyve, sebze, tam tahıllı gıdalar, süt ürünleri ve diğer kalsiyum katkılı gıdaların yetersiz alımı; düşük düzeylerde egzersiz yapımı ile artan obezite oranları ile ortaya çıkan olumsuz sağlık sonuçları; bu yaş grubunun beslenme ve yaşam tarzı özelliklerini yeniden gözden geçirmelerinin bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu çalışma Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında karşılaştırmalı bir araştırma olarak farklı kültürlerde ağırlık fazlalığı ya da eksikliğinde (BMI) üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma 450 öğrencinin (her bölgeden 150) beslenme alışkanlıklarını ortaya çıkaracak bir anket formu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. BMI (ağırlık / boy2 kg / m 2) ölçülmüş (tüm ölçümler çalışma bölgelerinde de aynı koşullar altında alınmıştır) ve göreceli ağırlık endeksi olarak kullanılmıştır. Sonuçlar Suudi Arabistanlı öğrencilerin yaklaşık yarısının (% 43.33) kilolu, Türkiye'deki numunelerin çoğunluğunun (% 75.3) normal kilolu olduğunu, Mısır'da ise özellikle kadın katılımcıların 50.67%'sinin kilolu olduğunu ortaya koymuştur. Öte yandan sonuçlar; bütün faydalarına rağmen kahvaltının en sık atlanan öğün olması gibi üniversite öğrencileri arasında pek çok sağlıksız beslenme alışkanlıkları olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışma, üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarını değiştirecek, sağlıklı gıda ve diyet çeşitliliğini tanıtacak; eğitim programları önermektedir.
Dietary habits and practices or eating habits observed in adolescents may have detrimental consequences on their health. The adverse health consequences that may result from excessive intake of soft drinks, sweet drinks and fast foods consumption; inadequate intake of fruits, vegetables, whole grain foods, dairy products and other calcium-fortified foods; reduced levels of exercise ; and increasing obesity rates indicate a need to revisit the diet and lifestyle characteristics of this age group. This study aims to determine the effect of dietary habits of university students on the weight excess or deficiency (BMI) in different cultures as a comparative study among Egypt, Saudi Arabia and Turkey. A survey was carried out using a questionnaire to consider the dietary habits of 450 university students (150 from of each region). BMI (weight/height2, kg/m2) was measured (all measurements were taken under the same conditions at study regions) and used as index of relative weight. The results indicated that 50.67 % of participants in Egypt, especially female students, were overweight while nearly half of Saudi Arabian students (43.33%) were underweight and the majority of the sample in Turkey (75.3%) was normal weight. On the other hand the results found many of dietary habits which lead to unhealthy bodies among the university students like most often skipped breakfast despite its all benefits. The study suggested that increasing of educational nutritional programs which introduce healthy pattern of food and diet will improve the dietary habits of university students.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyal Bilimler Tarihi

Kaynak

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

25

Sayı

2

Künye