Uluslararası Hizmet Ticaretindeki Gelişmeler ve Türkiye’nin Potansiyel Hizmet Endüstrilerine İlişkin Analizler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2007

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışmada, hizmetlerin ekonomideki yerine ilişkin birtakım etütler yapılmakta ve ülkelerin hizmet ticaretindeki yeri analiz edilmektedir. Daha sonra, Türkiye’nin uluslararası hizmet ticaretindeki yeri ve gelişim süreci ele alınmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye’nin mukayeseli üstünlüğe sahip olduğu potansiyel hizmet endüstrileri tespit edilmekte, bunların trend analizinde bulunulmakta ve uluslararası hizmet ticaretindeki payını artırmaya ilişkin bâzı değerlendirmeler yapılmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Uluslararası Hizmet Ticareti, Türkiye, Mukayeseli Üstünlükler

Kaynak

Sosyal Siyaset Konferansları

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

4699

Sayı

52

Künye

Ekinci, mehmet Behzat. “Uluslararası Hizmet Ticaretindeki Gelişmeler ve Türkiye’nin Potansiyel Hizmet Endüstrilerine İlişkin Analizler”, Sosyal Siyaset Konferansları, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Dergisi, İstanbul, Yayın No: 4699, 52. Kitap, 2007, 265-297 (Doktora tezinden türetilmiştir).