Rojen Barnas û temayên sıyasî dı helbestên wî de

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Önemli Kürt şairlerinden biri olan Rojen Barnas modern bir dönemde şiire başlamıştır. Başlangıçta Türkçe şiirler yazan şair, daha sonra siyasî düşüncelerinin olgunlaşmasıyla Kürtçe şiire yönelmiş ve Tîrêj (Işın) dergisiyle birlikte Kürtçe şiirleri yayınlanmıştır. Şiir dışında düz yazıda eser vermiş olsa da daha çok şiiriyle öne çıkmış ve özgün bir şair olarak ses getirmiştir. Li Bandeva Spêde (Şafakta), Heyv li Esmanê Diyarbekirê (Diyarbakır Semalarında Ay), Milkê Evînê (Aşk Yurdu) ve Yelda (Yelda) şiir kitaplarıdır. Rojen Barnas modern Kürt edebiyatında ele aldığı temalar açısından önemli bir yer tutmuştur ve bu temalarla Kürt şiirine sade bir ses ve güzel bir renk katmıştır. Her ne kadar farklı temalar üzerinde durmuşsa da bazı temalarda daha ısrarcı davrandığı görülmüştür. Bizi bu çalışmaya iten sebeplerin başında şairin ele aldığı bu temalar gelmektedir. Bu çalışmayla şairin yoğunlaştığı siyasi temaları gözler önüne sermeye çalıştık. Rojen Barnas'ın hayatında meydana gelen tüm olaylar, ele aldığı temalar üzerinde etkili olduğu için çalışmamızda yaşamını her yönüyle vermeye çalıştık. Bununla, hayatı ve şiiri arasındaki ilişkiyi belirttik ve aynı zamanda şairi bu siyasi temalara yönelten sebepleri ortaya serdik. Bundan dolayı da ikinci bölümde, Barnas'ın şiirlerinde öne çıkan siyasi temaları belirledik ve şiirlerinden örnekler vererek şiirlerinde öne çıkan siyasi temaları tahlil ettik. Bundaki amacımız Barnas'ın Kürt şiiri içindeki konumunu belirlemektir. Neticede; Barnas'ın, şiirlerinde ulusçuluk teması ve ulusçulukla ilgili konular üzerinde daha çok yoğunlaştığını gördük ve politik bir şiir yazdığı sonucuna vardık.
Rojen Barnas is a Kurdish poet who has written his poems in a modern era. He used to write his poems in Turkish initially; however, due to his political views he then turns towards Kurdish and through the literary journal of Tîrêj (Light Beam), his poems started to be published. Even though besides the poems he wrote prose, he is best known for his poetry and acknowledged as a prominent poet. His poetry books can be listed as Li Bandeva Spêde (In the Early Dawn), Heyv li Esmanê Diyarbekirê (The Moon in the Sky of Diyarbekir), Milkê Evînê (The Kingdom of Love) and Yelda (The Longest Night). In terms of the themes of his poetry, Rojen Barnas is one of the most important poets of contemporary Kurdish literature. With the themes that he has put emphasis on, he has brought a clear voice and an appealing colour to Kurdish poetry. Whereas he has made use of various kinds of themes, it can clearly be seen that he has concentrated more on some specific themes. That is why we preferred to study on his poems and indicate the political themes that he has made use of. In this study we have viewed Rojen Barnas' life thoroughly and to us, every single incident happening in his life has influenced the themes of his poetry. Through this, we tried to reflect the relation between his life and poetry, and the reasons that made Barnas turn to these political themes at the same time. Thus, in the second part we indicate the political themes of his poetry and through the samples of his poems we analyzed these mentioned political themes. By doing that, we aimed to point out the place of his poetry within Kurdish poetry. We reached to the result that Barnas has laid more emphasis on the theme of nationality and the topics related to nationality. As a conclusion, we deduced that Barnas' is a political poetry.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Rojen Barnas, Tîrêj (Işın), Siyasi Temalar, Li Bandeva Spêde (Şafakta), Heyv li Esmanê Diyarbekirê (Diyarbakır Semalarında Ay), Milkê Evînê (Aşk Yurdu), Yelda (Yelda), Rojen Barnas, Tîrêj, Political Themes, Li Bandeva Spêde, Heyv li Esmanê Diyarbekirê, Milkê Evînê, Yelda, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Eastern Linguistics and Literature

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye