Determination of Chemical and Mineral Compositions of Promising Almond (Prunus amygdalus L.) Genotypes from Beyazsu (Mardin) Region

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

Mevcut çalışmanın amacı, Türkiye'nin Beyazsu (Mardin) yöresinde yetişen üstün badem genotiplerinin tohumlarındaki önemli kimyasal ve minerallerin kompozisyonlarını belirlemektir. Araştırmada incelenen badem genotiplerinin ham yağ, ham protein, toplam şeker, kül ve nem içerikleri sırasıyla %48.93 ile 55.96, %20.81 ile 25.99, %2.91 ile 4.06, %3.12 ile 4.69 ve % 2.28 ile 3.70 arasında değişmiştir. Ayrıca, tüm genotiplerde temel mineral olarak belirlenen potasyum içeriği 646.27 ile 925.13 mg 100g-1, bir sonraki en bol mineral olan fosfor içeriği 562.53 ile 701.93 mg 100g-1 arasında değişmiştir. Bunları magnezyum ve kalsiyum içerikleri takip ederek sırasıyla 217.13 ile 367.27 mg 100g-1 ve 190.97 ile 317.13 mg 100g-1 arasında değişmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına gore, badem genotiplerinin tohumlarının yenilebildikleri ve bazı endüstriyel uygulamalar için kullanılan değerli kimyasal ve minerallerin potansiyel kaynağı olduğu sonucuna varılabilir.
The aim of the present work was to determine the compositions of main chemicals and minerals in kernels of promising almond genotypes grown in Beyazsu (Mardin) region of Turkey. In this context, the crude oil, crude protein, total sugar, ash and moisture contents of the almod gonetypes ranged from 48.93 to 55.96%, 20.81 to 25.99%, 2.91 to 4.06%, 3.12 to 4.69% and 2.28 to 3.70%, respectively. Moreover, potassium content was determined predominant mineral in all genotypes, ranging from 646.27 to 925.13 mg 100g-1; phosphorus content was the next most abundant mineral, ranging from 562.53 to 701.93 mg 100g-1; followed by magnesium and calcium contents, ranging from 217.13 to 367.27 mg 100g-1, 190.97 to 317.13 mg 100g-1, respectively. According to the results of this study, we can conclude that the kernels of almond genotypes are being potential sources of valuable chemical and mineral contents which might be used for edible and some industrial applications.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mühendislik, Ziraat

Kaynak

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

3

Sayı

1

Künye