Türkiye'de İktisat Politikasında Kurumsal Değişim ve Politika Koordinasyonu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 1980-2016 yılları arasında iktisat politikalarının kurumsal değişimini incelemek ve uygulanan para ve maliye politikasının koordinasyon içerisinde olup olmadığını ampirik olarak sınamaktır. İktisat politikaları arasında koordinasyon, kurumlar arası güven ve iş birliğine dayalı olarak yürütülen politikaların birbirini tamamlayıcı nitelik taşıması ile gerçekleşmektedir. Türkiye ekonomisi, ilgili dönemlerde planlı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçiş yapmış ve kurumsal yapısı önemli bir değişim geçirmiştir. Bu bağlamda inceleme yapılan dönemler, Türkiye ekonomisinin hem birçok yapısal dönüşüm geçirdiği hem de ekonomik krizlere maruz kaldığı yıllardır. Yapılan analizin anlamlı olabilmesi için bu durumu dikkate alan yöntemlerin tercih edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle verilerin doğrusal olup olmadığı Harvey, Leybourne ve Xiao (2008) testi ile sınanmış ve doğrusal olmadıkları saptanmıştır. Doğrusal olmayan verileri analiz etmek amacıyla Fourier ADF birim kök testi kullanılmış, veriler arası uzun dönem ilişkisinin sınanmasında ise Kapetanios, Shin ve Snell (2003) eşbütünleşme testine başvurulmuştur. Yapılan ampirik analiz neticesinde politika değişkenleri arasında bir ilişki saptanamamıştır. Analizin ikinci aşamasında Türkiye için Arby ve Hanif (2010) yöntemi bir koordinasyon katsayısı hesaplanmış ve düşük koordinasyon değeri saptanmıştır. Bu durum formel olarak var olan koordinasyon kurumlarının etkin çalışmadığına işaret etmektedir

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kurumsal Değişim, Doğrusal Olmayan Zaman Serisi, Koordinasyon, Türkiye Ekonomisi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çukadar, Özdemir, P., Algan, N. (2018). Türkiye'de İktisat Politikasında Kurumsal Değişim ve Politika Koordinasyonu, BERJ Journal, 9(3), 513-529