YOLSUZLUK DIŞ YARDIMLAR İÇİN ÖNEMLİ Mİ? KANTİL REGRESYON ANALİZİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2018-11-28

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

ICOAEF’18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yardımların yoksullukla mücadele hedefine ulaşabilmesinde, kullanım amacı ve dağıtım mekanizmasının önemli bir role sahip olduğu kabul edilmekle birlikte kurumsal kalite göstergelerinden biri olan yolsuzluk seviyesinin donör ülkeler açısından önem teşkil edip etmediği sınırlı sayıda çalışmanın konusu olmuştur. Yapılan çalışmalarda kullanılan regresyon analizine bağlı olarak ortalamaya dayalı bir tahmin yapıldığında, uç değerlerin dikkate alınmaması sonucu parametrelerin sapmalı olduğu görülmektedir. Ancak, kantil regresyon analizi, tahminleri ortamaya değil de kantillere dayalı olarak gerçekleştirme olanağı sağladığından verilerdeki uç değerler ve değişen varyans sorunu da dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada 2006-2016 döneminde yolsuzluk seviyesinin DAC ve AB üyesi ülkelerin yükselen piyasa ekonomilerine yaptıkları yardımlar üzerindeki etkisi daha etkin sonuçları veren kantil regresyon analizi ile ele alınmaktadır. Bulgular, yolsuzluk ve DAC tarafından verilen yardımlar arasındaki ilişkinin kantiller düzeyinde değiştiğini göstermektedir. Ancak, yolsuzluk ve AB üyesi tarafından verilen yardımlar arasında herhangi bir kantilde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki elde edilememektedi

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dış yardım, Yolsuzluk, Yönetişim, Kantil regresyon, Panel veri

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Cafrı, R., Özdemir Çukadar, P. (2018). Yolsuzluk Dış Yardımlar için Önemli mi? Kantil Regresyon Analizi.International Conference on Appkied and Finance, 28-30 Kasım, Kuşaadası.