Têvernayîşê Kurmanckî û Zazakî: Nimûneyê Licê û Hezanî

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada Kurmancçanın Lice ağzı ile Zazacanın Hezan ağzı karşılaştırıldı. Bu çalışmayla bu iki ağzın gramatik özelliklerinin ortak yönlerinin ve farklılıklarının bilinmesi amaç edinildi. İki ağız hakkında temel bilgiler verildikten sonra morfoloji, fiil, zamir, sıfat, edat, zarf yönünden ve fonolojik özellikleri yönünden karşılaştırıldı. Karşılaştırmada metod olarak senkronik analiz metodu uygulandı. Sonuç olarak Hezan Zazacasının ağzı ile Lice Kurmancçasının ağzı arasında büyük oranda gramer ortaklıkları tespit edildi. Bu ortak noktalar daha çok morfolojide, fiillerde, sıfatlarda ve zamirlerde öne çıktı. Farklı dilbilimsel özellikler ise kendini daha çok edat ve fonoloji kısımlarında gösterdi. İki ağzın da coğrafik olarak yakın bir yerde konuşulmasının benzerlikleri arttırdığı gözlemlense de, aynı dilden gelmeleri benzerliklerinin asıl kaynağı olarak değerlendirilebilir.
This study deals with the comparison of Kurmanji's Licê accent and Zazaki's Hezan accent. It aims to understand these two accents' common and distinct grammatical features. After overall information about these two accents, they have been compared morphologically in terms of verbs, pronouns, adjectives, prepositions, adverbs and also in terms of their phonological features. As method of comparison, the synchronic analysis has been applied. In the end, many common points have been identified between Zazaki's Hezan accent and Kurmanji's Licê accent. These common points appear especially in morphology, verb and adjectives. On the other hand, distinct linguistic features have been identified especially in prepositions and phonology. Although it is thought that these common points arise from their being spoken in a close geographical area, the main reason can be evaluated as a result of coming from the same language.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dilbilim, Linguistics, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Eastern Linguistics and Literature, Dil bilgisi, Grammar, Dil bilim, Linguistics, Diyarbakır-Lice, Diyarbakır-Lice, Karşılaştırmalı dil bilim, Comparative linquistics, Kurmanci Kürtçesi, Kurmanji Kurdish, Kürtçe, Kurdish, Lehçeler, Dialects, Zazaca, Zazaki

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye