Têvernayîşê Kurmanckî û Zazakî: Nimûneyê Licê û Hezanî

dc.contributor.advisorBingöl, İbrahim
dc.contributor.authorŞanlı, Esat
dc.date.accessioned2023-09-02T12:05:04Z
dc.date.available2023-09-02T12:05:04Z
dc.date.issued2017
dc.departmentMAÜ, EnstitülerYaşayan Diller Enstitüsü, Kürt Dili ve Kültürü Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada Kurmancçanın Lice ağzı ile Zazacanın Hezan ağzı karşılaştırıldı. Bu çalışmayla bu iki ağzın gramatik özelliklerinin ortak yönlerinin ve farklılıklarının bilinmesi amaç edinildi. İki ağız hakkında temel bilgiler verildikten sonra morfoloji, fiil, zamir, sıfat, edat, zarf yönünden ve fonolojik özellikleri yönünden karşılaştırıldı. Karşılaştırmada metod olarak senkronik analiz metodu uygulandı. Sonuç olarak Hezan Zazacasının ağzı ile Lice Kurmancçasının ağzı arasında büyük oranda gramer ortaklıkları tespit edildi. Bu ortak noktalar daha çok morfolojide, fiillerde, sıfatlarda ve zamirlerde öne çıktı. Farklı dilbilimsel özellikler ise kendini daha çok edat ve fonoloji kısımlarında gösterdi. İki ağzın da coğrafik olarak yakın bir yerde konuşulmasının benzerlikleri arttırdığı gözlemlense de, aynı dilden gelmeleri benzerliklerinin asıl kaynağı olarak değerlendirilebilir.en_US
dc.description.abstractThis study deals with the comparison of Kurmanji's Licê accent and Zazaki's Hezan accent. It aims to understand these two accents' common and distinct grammatical features. After overall information about these two accents, they have been compared morphologically in terms of verbs, pronouns, adjectives, prepositions, adverbs and also in terms of their phonological features. As method of comparison, the synchronic analysis has been applied. In the end, many common points have been identified between Zazaki's Hezan accent and Kurmanji's Licê accent. These common points appear especially in morphology, verb and adjectives. On the other hand, distinct linguistic features have been identified especially in prepositions and phonology. Although it is thought that these common points arise from their being spoken in a close geographical area, the main reason can be evaluated as a result of coming from the same language.en_US
dc.identifier.endpage142en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RrI-Krk3A-RkF4YfHofuk4MTyUQXsPy6xVelpnX44ERidCR7-NHD3GJKyiMXrBmx
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/4103
dc.identifier.yoktezid482023en_US
dc.institutionauthorŞanlı, Esat
dc.language.isokuen_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDilbilimen_US
dc.subjectLinguisticsen_US
dc.subjectDoğu Dilleri ve Edebiyatıen_US
dc.subjectEastern Linguistics and Literatureen_US
dc.subjectDil bilgisien_US
dc.subjectGrammaren_US
dc.subjectDil bilimen_US
dc.subjectLinguisticsen_US
dc.subjectDiyarbakır-Liceen_US
dc.subjectDiyarbakır-Liceen_US
dc.subjectKarşılaştırmalı dil bilimen_US
dc.subjectComparative linquisticsen_US
dc.subjectKurmanci Kürtçesien_US
dc.subjectKurmanji Kurdishen_US
dc.subjectKürtçeen_US
dc.subjectKurdishen_US
dc.subjectLehçeleren_US
dc.subjectDialectsen_US
dc.subjectZazacaen_US
dc.subjectZazakien_US
dc.titleTêvernayîşê Kurmanckî û Zazakî: Nimûneyê Licê û Hezanîen_US
dc.title.alternativeKurmancça ve Zazacanın karşılaştırılması: Lice ve Hezan Örneğien_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
482023.pdf
Boyut:
1.56 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text