Antik Yunan felsefesinde mutluluk düşüncesinin kaynakları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma Antik Yunan düşüncesinde, mutluluk olgusunu din ve mitoloji bağlamında düşünürken, daha özel olarak kader düşüncesinin çeşitli veçheleri ile mutluluk anlayışı arasında doğrudan bağlar gözlemlemek üzerine kuruldu. Antik bilgelik geleneğinde bütün filozofların kesiştiği temel etik değerler üzerinde, bu değerleri kapsayan aşkın bir düşüncenin; kader düşüncesinin olduğunu göstermek, bu anlamda etik bir problematik olan "mutluluk" kavramının da kader düşüncesi ile bağlarını irdelemek için uygun bir hareket noktası oldu. Çalışmamızda arzumuz dışına çıkan her olay, olgu ve duygunun mimarı olarak işleyen etkin bir kader inancının "mutluluk nedir" sorusuna verilen cevabın imkânlarını genişleten bir öğeye dönüştüğünü keşfettik. Ayrıca antik filozofların neredeyse tamamının bir şekilde değindiği "daimon" ve "moira" kavramlarının dini bir kümeden felsefi bir kümeye nasıl tahvil edildiğini, "kader" inancının felsefi "zorunluluk" ilkesine nasıl kaynaklık ettiğini göstermeye çalıştık. Bu bağlamlar kurulurken bilgeliğin geniş anlamda düşünüldüğü Antik Yunan'ın din insanları, kahramanları, devlet büyükleri ve şairlerini de Antik Yunan etiğinin, birer mimarı olarak çalışmamıza kaynak edindik.
This study is based on observing the direct links between the various aspects of the idea of fate and the understanding of happiness, while considering the phenomenon of happiness in the context of religion and mythology in Ancient Greek thought. On the basic ethical values at the intersection of all philosophers in the tradition of ancient wisdom, a transcendental thought encompassing these values; Demonstrating the idea of fate was an appropriate starting point to examine the ties of the concept of olan happiness olan, which is an ethical problematic, with the idea of fate. In our study, we discovered that an effective belief in fate, which acts as the architect of every event, phenomenon and emotion beyond our desire, becomes an element that extends the possibilities of the answer to the question n what is happiness.. In addition, we tried to show how the concepts of "daimon" and "moira" which almost all of the ancient philosophers mentioned in some way, were bonded from a religious cluster to a philosophical cluster, and how the belief of" fate stemmed from the philosophical "necessity" principle. While establishing these contexts, we have acquired the sources of religion, heroes, state elders and poets of Ancient Greece, where wisdom was considered in a broad sense, as an architect of Ancient Greek ethics.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mutluluk, Kader, Daimon, Moira, Happiness, Destination, Moira, Daimon, Felsefe, Philosophy, Ahlak felsefesi, Moral philosophy, Antik Yunan, Ancient Greece, Felsefe, Philosophy, Mutluluk, Happiness, Yunan felsefesi, Greek philosophy, Öznel mutluluk, Subjective happiness

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye