İbnü'l-Cevzî'nin Zâdü'l-Mesîr adlı Tefsirinde Esmâ-i Hüsnâ'ya dair yorumların Münâsebâtü'l-Kur'ân açısından incelenmesi

dc.contributor.advisorAkbaş, Ahmet
dc.contributor.authorÜzümcü, Hüseyin
dc.date.accessioned2023-09-02T12:03:57Z
dc.date.available2023-09-02T12:03:57Z
dc.date.issued2020
dc.departmentMAÜ, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractİbnü'l-Cevzî, siyasi ve kültürel karışıklıkların had safhada olduğu bir dönemde yaşamış, devrin en önemli ilim merkezlerinden biri olan Bağdat'ta ömrünün büyük kısmını geçirmiş, çok sayıda eser vermiş, vaiz ve müfessir kimliğiyle bilinen bir ilim ve fikir adamıdır. Zâdü'l-Mesîr adlı tefsir kitabı onun önemli eserleri arasında yer almaktadır. Rivayet tefsirleri arasında yer almakla birlikte, dirayet tefsiri açısından de zengin bir malzemeye sahiptir. Bu yönüyle bakıldığında Zadü'l-Mesîr, âyet ve sûreler arasındaki münâsebet konusunu inceleyen Münâsebâtü'l-Kur'ân ilmi için önemli bir kaynak olma özelliği taşımaktadır. Öbür taraftan Allah'ın en güzel isimleri anlamına gelen esmâ-i hüsnâ, Kur'ân'da âyet ve sûreler arasındaki münâsebetin ortaya çıkması adına anahtar bir role sahiptir. Zâdü'l-Mesîr tefsirinde esmâ-i hüsnâ'nın âyet ve sûreler arasındaki münâsebet açısından incelenmesi, tefsir literatürümüzün daha iyi tanınmasına katkı sağlayacaktır. İbnü'l-Cevzî'nin Zâdü'l-Mesîr adlı tefsir kitabında esmâ-i hüsnâ'ya dair yorumların Münâsebâtü'l-Kur'ân açısından incelendiği bu çalışmanın giriş kısmında, bu araştırmayla ilgili genel bilgiler verilmekte; birinci bölümde İbnü'l-Cevzî ve Zâdü'l-Mesîr tefsiri ele alınmaktadır. İkinci bölümde Münâsebâtü'l-Kur'ân ilmi ve esmâ-i hüsnâ'nın mahiyetine, üçüncü bölümde ise Zâdü'l-Mesîr tefsirinde esmâ-i hüsnâ'nın Münâsebâtü'l-Kur'ân açısından incelenmesine yer verilmektedir.en_US
dc.description.abstractİbnü'l-Cevzî is a scientist and intellectual who lived in a period which political and cultural confusion was at a very high level, spent the large part of his life in Baghdad, which is one of the most important science centers of the era, and he is the man who gave many works and is known for his identity as a preacher and mufisir. His tafsir book named Zâdü'l-Mesîr is among his important works. Along with it is among the commentaries of narration, Zâdü'l-Mesîr book also has a rich material in terms of exegesis. From this aspect, Zadü'l-Mesîr becomes an important source for the science of Münâsebâtü'l-Kur'ân, which examines the relationship between verses and suras. On the other hand, esmâ-i hüsnâ, which means the most beautiful names of Allah, has a key role in terms of revealing the relationship between verses and suras in the Quran. The examination of esmâ-i hüsnâ in Zâdü'l-Mesîr's interpretation in terms of the subject of the relationship between verses and suras will contribute for the correct understanding of the divine. General informations about this research is given in the introduction part of this study, in which the comments about esmâ-i hüsnâ are examined in terms of Münâsebâtü'l-Kur'ân in the tafsir book of İbnü'l-Cevzî Zâdü'l-Mesîr; In the first chapter, the commentary of İbnü'l-Cevzî and Zâdü'l-Mesîr is discussed. In the second part, the subject of Münâsebâtü'l-Kur'ân, and in the third part, the examination of esmâ-i hüsnâ in terms of Münâsebâtü'l-Kur'an in the commentary of Zâdü'l-Mesîr is examined.en_US
dc.identifier.endpage141en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtO5n_CknKmHXGx9yrJzihy7VMFDhhEuW7e5MGfZQvnb3
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3929
dc.identifier.yoktezid636826en_US
dc.institutionauthorÜzümcü, Hüseyin
dc.language.isotren_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDinen_US
dc.subjectReligionen_US
dc.subjectEsma-i Hüsnaen_US
dc.subjectEsma-i Hüsnaen_US
dc.subjectKur'an-ı Kerimen_US
dc.subjectKoranen_US
dc.subjectTefsiren_US
dc.subjectCommentaryen_US
dc.subjectİbnü`l-Cevzien_US
dc.subjectİbnü`l-Cevzien_US
dc.subjectİslamiyeten_US
dc.subjectIslamen_US
dc.titleİbnü'l-Cevzî'nin Zâdü'l-Mesîr adlı Tefsirinde Esmâ-i Hüsnâ'ya dair yorumların Münâsebâtü'l-Kur'ân açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe study of the comments concerning Esmâ-i Hüsnâ in the explanation İbnü'l-Cevzî-Zâdü'l-Mesîr-in terms of Münâsebâtü'l-Kur'ânen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
636826.pdf
Boyut:
36.16 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text