Lake Van Basin during the Chalcolithic Period: Yılantaş and other Survey Sites

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Makalede, Van Gölü havzasındaki yüzey araştırmamızın Kalkolitik Dönem bulguları vehavzada yapılmış olan diğer araştırmaların sonuçları birlikte değerlendirilmiştir. Doğu Anadolu yüksekyaylasında Kalkolitik Dönem araştırmaları azdır. Kuzeydoğu Anadolu'da Sos VA, Pulur, Alaybeyi ve Van Gölü'nün güneydoğu kıyısında yer alan Tilkitepe I III höyüklerinde yapılan kazılarda ve bölgedekiyüzey araştırmalarında s ınırlı veri elde edilmiştir. Kalkolitik Döneme ait yerleşimler Van Gölühavzasının batı ve doğusundaki ovalar-nehir vadileri ile gölün doğu kıyısında bulunmuştur. Çanakçömlek özellikleri havzanın saman yüzlü mal bölgesi içinde olduğunu, ayrıca bölgesel bir grup olan boyalı mala (Tilkitepe ware, saman yüzlü) sahip olduğunu gösterir

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Van Gölü, Kalkolitik, Saman Yüzlü Mal, Tilkitepe Malı.

Kaynak

Van İnsani ve Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

1

Sayı

2

Künye