Çokuluslu işletmelerin doğrudan yabancı yatırım yaparken tercih etme nedenleri: Katar örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Küresel olarak önemli bir iktisadi güce sahip Katar, bu güçlü ekonomisi temel olarak petrol ve doğal gaz kaynaklarına dayanmaktadır. Hükümet, 2008 yılında Katar'ın "2030 Ulusal Vizyonuna" göre iki kalkınma stratejisi uygulamıştır. Bu stratejiler doğrultusunda ekonomiyi çeşitlendirerek ve özel sektör önünde teşvikler yaratarak üretime dayalı genişletmeye başvurmuştur. Doğal gaz ve petrole bağımlılığın azaltması planlamakta olup, petrol dışı yabancı yatırımları ülkeye çekmeye çalışmaktadır. Katar'da yabancı yatırımcıları ilgisini çeken temel sebepleri yabancı yatırımcılar için kolaylık ve zorlukların neler olduğunu tespit etmek çalışmamızın ana amaçlarıdır. Çalışmamızda sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan anket yöntemi kullanmıştır. Anket kapsamında 56 yatırımcı işletme üzerinde araştırma yapılmıştır. Sadece Katar'da doğrudan yatırım yapan işletmeleri esas aldığına elde edilen sonuçların bu kapsamda sınırlılığını ifade eder. Anket çalışmasının kapsamında Katar'daki doğrudan yabancı yatırıma teşvik kampanyaları ve doğrudan yabancı yatırımın önünde duran kaldırılmış birçok engelleri ile motive edici bir model olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada ulaşmış olduğumuz bulgular doğrultusunda, Katar'da yatırım ortamının güvenli, adil ve yeterli olduğu tespit edilmiştir.
The State of Qatar, which has an important global economic power, This strong economy is mainly based on oil and natural gas resources. The government implemented two development strategies according to Qatar's "2030 national vision" in 2008. In line with these strategies, it has resorted to production-based expansion by diversifying the economy and creating incentives for the private sector. It plans to reduce dependency on natural gas and oil, and tries to attract non-oil foreign investments to the country. The main purposes of our study are to determine the main reasons that attract foreign investors in Qatar, what are the conveniences and difficulties for foreign investors. In our study, the survey method, which is frequently used in social sciences, was used. Within the scope of the survey, research was conducted on 56 investor enterprises. It expresses the limitedness of the results obtained in this context, since they are based only on businesses making direct investments in Qatar. Within the scope of the survey study, it was concluded that there is a motivating model with the incentive campaigns for foreign direct investment in Qatar and many obstacles standing in the way of foreign direct investment. In line with the findings we have reached in this study, it has been determined that the investment environment in Qatar is safe, fair and sufficient.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ekonomi, Economics, İşletme, Business Administration

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye