Türkiye’de KOBİ’lerin Kurumsal Gelişimi ve Finansal Sorunları

Küçük Resim Yok

Tarih

2003

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

ASKON

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/closedAccess

Özet

Karşıladıkları ihtiyaç dikkate alındığında, aslında, ‘’küçük’’ değil fakat tam tersine ‘’büyük işletme’’ denmesi daha doğru olur herhalde bu kuruluşlar için... Genel olarak incelendiğinde, söz konusu kuruluşların, faaliyette bulundukları ekonomilerde, işletmelerin tamamına yakınını oluşturdukları görülmektedir. Zaten bu durum, yukarıda bahsettiğimiz itiraf mahiyetindeki iddiayı teyit eder niteliktedir. Türkiye’de KOBİ’lerin toplam işletmelere oranı, % 99’a yakındır. Yani, Türkiye Ekonomisi, bu açıdan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Ekonomisidir. Dolayısıyla KOBİ’ler, Türkiye ekonomisi için hayati derecede önemli birimlerdir. Bu eserde, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki yeri, kurumsal gelişim süreci izlenerek tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede, söz konusu tespitten sonra, genel sorunlarına değinilerek özellikle finansal sorunları ortaya konulmaktadır. Bu yöndeki ‘’masabaşı çalışması’’ firmalarla yapılan anket çalışmasıyla yani ‘’saha çalışmasıyla’’ dayanaklı hâle getirilmeye çalışılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Türkiye Ekonomisi, KOBİ, İşletme, Finansal Sorunlar

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ekinci, Mehmet Behzat. Türkiye’de KOBİ’lerin Kurumsal Gelişimi ve Finansal Sorunları, ASKON Yayını, İstanbul, 2003 (ISBN: 975-93953-2-0). (Geliştirilmiş Yüksek Lisans Tezi).