Serbest Etkinlikler Dersinin Değerlendirilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri: Nitel Bir Çalışma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Gömleksiz, M. N. ve Özdaş F. (2013). Serbest Etkinlikler Dersinin Değerlendirilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri: Nitel Bir Çalışma. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 23 (1), 105-118