Anna Komnena'nın Alexiad adlı eserine göre I. Haçlı Seferi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Haçlı Seferleri, Avrupalı Katolik Hıristiyanların, 1095 tarihinde, Papa II. Urbanus'un vaatleri üzerine harekete geçerek, Ortadoğu üzerine yaptıkları akınlardır. Müslümanların elinde bulunan topraklar üzerinde askeri ve siyasi hâkimiyet kurmak amacıyla başlayan seferlerin ilki I. Haçlı seferidir. 1097 yılında Avrupa'dan büyük topluluklar halinde Anadolu'ya giren Hıristiyan birlikler, Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos'un desteğini alarak ilerlemişlerdir. Aleksios'un gayesi kaybettiği toprakları Müslümanların elinden alarak hâkimiyet alanını genişletmekti. Dolayısıyla kaybettiği toprakları vermeleri karşılığında, Haçlıların geçişlerine izin vermiş, fakat Haçlılar her ne kadar bu sözü verseler de ilerde bu sözün tam aksi şeklinde hareket etmişlerdir. Tüm bu konular hakkında bilgi veren aynı zamanda tezin ana kaynağı konumunda olan Alexiad, İmparator Aleksios'un kızı Anna Komnena tarafından kaleme alınmıştır. Komnena'nın, babasının İmparatorluk yıllarını anlatmak üzere kaleme aldığı bu eser, I. Haçlı seferi hakkında önemli bilgileri içinde barındırmaktadır. Anna Komnena'nın yaşadığı dönemde vuku bulan işgalleri, kendisinin gördüğü ve olaya şahitlik eden kimselerin de görüşlerini alarak yazdığı bu eser, konunun değerlendirilmesi ve anlaşılması bakımından önemlidir. I. Haçlı seferinde, Anna Komnena'nın ve İmparator Aleksios'un I. Haçlı seferine karşı tutumu, üzerinde çalışılmıştır. Konunun daha net anlaşılması ve daha münferit yaklaşılabilmesi adına Alexiad, çeşitli Kronikler ile karşılaştırılarak bir sonuç bulma yoluna gidilmiş, olaylar kıyas ile değerlendirilmeye çalışılmıştır.
The Crusades, European Catholic Christians, in 1095, Pope II. Acting on the promises of Urbanus, they made raids on the Middle East. The first of the expeditions that started with the aim of establishing military and political dominance over the lands held by the Muslims was the First Crusade. The Christian troops, who entered Anatolia as a large community from Europe in 1097, advanced with the support of the Byzantine Emperor Alexios I Komnenos. The aim of Alexios was to expand the area of ??his dominance by taking the lands he lost from the Muslims. Therefore, he allowed the Crusaders to pass in return for the lost lands, but even though the Crusaders made this promise, they acted in the opposite direction of this promise in the future. Alexiad, which provides information on all these issues and is the main source of the thesis, was written by Anna Komnena, the daughter of Emperor Alexios. This work, written by Komnena to describe the years of his father's Empire, contains important information about the First Crusade. This work, which Anna Komnena wrote by taking the views of the people who witnessed the occupation and the occupations that took place during her lifetime, is important in terms of evaluating and understanding the subject. In the First Crusade, the attitude of Anna Comnena and Emperor Alexios towards the First Crusade has been studied. In order to understand the subject more clearly and to approach it more individually, Alexiad was compared with various Chronicles and a result was sought, and the events were tried to be evaluated by comparison.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarih, History, Bizans Dönemi, Byzantine Period, Bizans İmparatorluğu, Byzantine Empire, Haçlı Seferleri I, Crusades I, Haçlı seferleri, Crusades, Hristiyanlar, Christianies, Müslümanlar, Muslims

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye