Türkiye'deki yerel halkın Suriyeli göçmenlere yönelik algısı: Mardin örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Türkiye jeopolitik konumu, tarihsel, sosyal ve kültürel yapısı sebebi ile 2011 yılında Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle başlayan göçmen krizinden en fazla etkilenen ülkedir. 2021 yılı itibari ile 3 milyondan fazla Suriyeli Türkiye'ye göç etmiş ve Türkiye' de yeni bir sosyal grup meydana gelmiştir. Bu durum Türkiye'deki yerel halk ile Suriyeli göçmenler arasında toplumsal ve kültürel sorunlara yol açmıştır. Bir sınır kenti olarak Mardin ili, bu kültürel gerilimin en yoğun gözlemlendiği bölgelerden biri olmuştur. Bu sebeple Mardin'deki yerel halkın, Suriyeli göçmenlere yönelik algısını anlayabilmek, göç eden ve göç alan toplulukların uyum sürecinin anlamlandırılmasına katkı sağlayacaktır. Bu amaçla yapılan araştırmada, Mardin'deki yerel halktan 30 katılımcı ile görüşmeler yapılmıştır. 15 sorudan oluşan görüşmeler sonucunda yerel halkın Suriyeli göçmenlere yönelik algısı ve bunu etkileyen ekonomik, kültürel, toplumsal ve sosyal etmenler incelenmiştir. Araştırma sonucunda yerel halkın Suriyeli göçmenlere yönelik çoğunlukla olumsuz yargılara sahip oldukları ve bu algının sosyal adaptasyonu güçleştirdiği gözlemlenmiştir. Bu sorunun giderilmesi için gerekli sosyal uyum çalışmalarının arttırılması gerekmektedir.
Due to its geopolitical location, historical, social and cultural structure, Turkey is the country most affected by the migrant crisis that started in 2011 due to internal turmoil in Syria. As of 2021, more than 3 million Syrians have migrated to Turkey and a new social group has emerged in Turkey. This situation has led to social and cultural problems between the local people in Turkey and Syrian immigrants. As a border city, the province of Mardin has been one of the regions where this cultural tension is observed most intensely. For this reason, understanding the perception of the local people in Mardin towards Syrian immigrants will contribute to the understanding of the integration process of immigrant and immigrant communities. For this purpose, interviews were conducted with 30 participants from the local people in Mardin. As a result of the interviews consisting of 15 questions, the perception of the local people towards Syrian immigrants and the economic, cultural, social and social factors affecting this were examined. As a result of the research, it has been observed that the local people mostly have negative judgments towards Syrian immigrants and this perception makes social adaptation difficult. In order to solve this problem, it is necessary to increase the necessary social adaptation studies.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Göç, Algı, Mardin halkı, Suriyeli göçmenler, Uyum, Migration, Perception, Mardin residents, Syrian immigrants, Integration, Siyasal Bilimler, Political Science, Sosyoloji, Sociology, Algı, Perception, Göçmenler, Emigrants, Mardin, Mardin, Suriyeliler, Syrians, Yerel halk, Local people

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye