İbn Seb‘în’in Vasiyeti: Vasiyyetu İbn Seb‘în li Eshâbihî

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

Özet

İslam düşünce tarihinde birçok filozofa ait vasiyetler bulunmaktadır. Filozofların bu vasiyetleri, büyük çoğunlukla fıkhî nitelikte vasiyetler değildir. Bunlar genelde filozofların düşüncelerinin özünü ve en temel tavsiyelerini içermesi açısından dikkate değer eserlerdir. Aynı durum, İbn Seb„în?in Vasiyyetu İbn Seb„în li eshâbihî adlı risalesi için de geçerlidir. Bu çalışmada öncelikle İbn Seb„în?in Vasiyyetu İbn Seb„în li eshâbihî adlı vasiyetini, şekilsel açıdan, dil, üslup, metot ve içerik bakımlarından değerlendireceğiz. Daha sonra bu risalenin çevirisini Arapça metniyle birlikte çalışmamıza ilave edeceğiz.
Abstract: In the history of Islamic thought, a great number of philosophers had testaments (al-wasiyya). These philosophers‟ testaments are mostly not juridical. Rather, these testaments are significant works on the grounds that they contain the essence of philosophers‟ thoughts and their major advices. The same condition goes with Ibn Sab‟in‟s tractate titled Wasiyyatu Ibn Sab‟in li ashâbihî. In this study, first of all, we will evaluate Ibn Sab‟in‟s “wasiyya” according to its form, language, style, method and content. Next, we will include Turkish translation of this “wasiyya” and its original text in our study.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Din Bilimi, Kültürel Çalışmalar, Felsefe

Kaynak

Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

1

Künye