Osmanlı’da Hristiyan Cemaatler Arası İlişkiler: Ermeni-Süryani Örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Osmanlı hâkimiyetindeki dinî grupların birbirleriyle ilişkileri genellikle Müslümanlar merkeze alınarak incelenmiş, ancak çoğu zaman farklı dinî grupların birbirleriyle ilişkileri göz ardı edilmiştir. Bunun en önemli yansıması, toplumsal ilişkilerin çok yönlülüğünün ıskalanması ve toplumsal yapıya dair kısır değerlendirmelerdir. Bu çalışmada bu yaklaşım aşılmaya çalışılarak öncelikle Osmanlı dönemi Ermeni ve Süryani kimlikleri tanımlanacaktır. Ardından Osmanlı bürokratik yapısının uygulamaları, coğrafi birlikteliğin zorunlu kıldığı sosyal karşılaşmalar ve modern dönem sonrasındaki değişimler bağlamında Birinci Dünya Savaşına kadar ki süreçte Ermeni-Süryani ilişkileri incelenecektir

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ermeni, Süryani, Geleneksel/Modern kimlik, Kilise

Kaynak

Mukaddime

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

5

Sayı

2

Künye

Özcoşar, İ. (2014). Osmanlı’da Hristiyan cemaatler arası ilişkiler: Ermeni-Süryani örneği. Mukaddime, 5(2), 1-14.