Erasmus+ programlarının hoşgörü kültürü oluşturmada yeri ve önemi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada farklılıkları anlayabilme, başkalarının eksiklik ve hatalarına yapıcı ve anlayışlı bir dille yaklaşabilme ve sorunları şiddete, husumete ve düşmanlığa başvurmadan çözüme kavuşturmak için çabalama anlamına gelen hoşgörü kültürü oluşturulması bağlamında Erasmus+ programlarının etkilerinin analiz edilmesi hedeflenmektedir. Çalışmayla elde edilen verilerden Erasmus+ programların dil gelişimi, mesleki bilgi ve tecrübe kazandırılması gibi kişisel kazanımlar ile Avrupa'nın şu anda karşı karşıya olduğu ve gelecekte muhtemelen karşılaşacağı sorunlara çözüm bulma, farkındalığı artırma, bireyleri topluma dâhil etme ve sosyal adaleti sağlama ile gençler ve karar alıcılar arasında diyaloğu artırma gibi genel kazanımlarınlar edindirdiği ve programların çoğulculuk, ayrımcılığın karşıtlığı, tolerans, adalet, dayanışma ve eşitlik gibi kavramları AB değerlerinin en odak noktasında tuttuğu, kültürler arası ve dinler arası tolerans, özgürlük, insan haklarına saygı ve değerlere teşvik ettiği; ortaklık, network kurma, hibe ve iyi pratiklerin AB düzeyinde değişimiyle programlarının insanlık onuru, eşitlik, özgürlük, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı gibi değerleri tanıma ile bunlara duyarlılığın artırılması, başka kültürler hakkındaki farkındalığın artırılması, gerek dini, gerek ırkçılığa dayanan, gerekse geçmişte ülkeler arası yaşanan savaşlardan kaynaklanan ve gerekse medyanın oluşturduğu etkiden kaynaklanan ön yargıların kırılması, hoşgörünün artırılmasında fayda sağladığı anlaşılmıştır.
In this study, it is aimed to analyse the effects of Erasmus+ on building a society having a culture of tolerance which means an effort trying to solve problems without applying violence, hostility and hate, understanding differences, performing a positive and understanding attitude to the deficiency and mistakes of others. With the data gained for this study to analyse the effects of Erasmus+ programmes on building a culture of tolerance; it has been understood that programmes help individuals improve personal gains such as language skills, build up vocational/scientific knowledge and abilities and also help to get overall gains such as finding a solution to problems that Europe face today or will probably face in future, expanding awareness, helping inclusion, providing social justice, and supporting a dialogue between youth and decision makers. It also has been proved that Erasmus+ programmes focuses on values like pluralism, tolerance, non-discrimination, solidarity, justice and equality at utmost level and promotes intercultural dialogue and religious freedom, tolerance, respect and value human rights and with the helps of partnership, networking, remittance and exchanging of good practices at EU level programmes help to approve and raise awareness of values as human dignity, democracy, freedom, rule of law, equality, respecting human rights, raise awareness of other cultures, break down prejudices based either on religion, racism or the wars that countries had in their past or based on the effects of social media; so that, help to build a culture of tolerance.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eğitim ve Öğretim, Education and Training, Sosyoloji, Sociology, Uluslararası İlişkiler, International Relations, Erasmus, Erasmus, Erasmus öğrenci değişim programı, Erasmus student exchange programme, Hoşgörü, Tolerance, Hoşgörü eğilimi geliştirme programı, Tolerance tendency enhancement program, Kültürlerarası hoşgörü, Intercultural tolerance, Kültürlerarası ilişkiler, Intercultural relations

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye