Fen alanı öğretmenlerinde öğrenme çevikliği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada fen alanı öğretmenlerinin öğrenme çevikliğine yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Bu amaçla 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır ilinde görev yapan 298 fen alanı öğretmeninden veriler toplanmıştır. Verileri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen öğrenme çevikliği ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada toplanan veriler SPSS 22 programı yardımı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda fen alanı öğretmenlerinin görüşlerine göre öğrenme çevikliklerinin ''sık sık'' derecesinde olduğu görülmektedir. Kişisel değişkenler açısından bakıldığında; cinsiyete göre erkeklerin soğukkanlılık çevikliği yüksek görünmektedir. Branşlarına göre genel öğrenme çevikliği ve geribildirim çevikliğinde fen bilimleri ve kimya dersi arasında farklılık görülmektedir. Görev yapılan okul türüne göre ortaokulda görev yapan fen öğretmenlerinin genel öğrenme çevikliği yüksek görülmektedir. Kıdemlerine göre genel öğrenme çevikliği, başarı güdüsü, geribildirim duyarlılığı, soğukkanlılık çevikliğinde 11-15 yıl, 16-20 yıl, 21 yıl ve üzeri kıdemleri olan fen öğretmenleri arasında farklılık olduğu görülmektedir. Görevde bulunulan yerleşim birimine göre il merkezinde görev yapan fen öğretmenlerinin genel öğrenme çevikliğinin yüksek olduğu görülmektedir. Eğitim durumlarına göre lisansüstü eğitim almış fen öğretmenlerinin genel öğrenme çevikliği, sosyal, çevresel farkındalık, başarı güdüsü ve soğukkanlılık çevikliklerinin yüksek olduğu görülmektedir. Mezun olunan fakülteye göre Eğitim Fakültesi mezunu fen öğretmenlerinin genel öğrenme çevikliği ve zihinsel çevikliklerinin yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırmanın sonunda elde edilen bulgular ışığında öneriler sunulmuştur.
This study aims to investigate the opinions of science teachers regarding learning agility. The survey model, a quantitative research method, was employed in the study. For this aimed, data were collected from 298 science teachers working in Diyarbakır in the 2021-2022 academic year. A learning agility scale, developed by the researcher, was utilized to collect data. The data collected in the study were analysed with the assistance of the SPSS 22 program. As a result of the study, it is observed that the learning agility of science teachers is at the ''often'' level according to their views. When examining personal variables, male teachers' calmness agility appears to be higher. There is a difference between science and chemistry lessons in terms of general learning agility and feedback agility based on their fields. Secondary school science teachers' general learning agility appears to be higher according to the type of school in which they work. When considering seniority, differences in general learning agility, achievement motivation, feedback sensitivity, and calmness agility are observed among science teachers with 11-15 years, 16-20 years, and 21 years or more . Science teachers working in the city centre have higher general learning agility based on the settlement unit in which they work. Science teachers who have received postgraduate education have higher general learning agility, social and environmental awareness, achievement motivation, and calmness agility according to their educational status. According to the faculty from which they graduated, it is observed that science teachers who graduated from the Faculty of Education have higher general learning agility and mental agility.Additionally, recommendations are provided in light of the findings obtained at the end of the research.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Fen Alanı Öğretmenleri, Nicel Araştırma Yöntemi, Öğrenme Çevikliği, Learning Agility, Quantitative Research Method, Science Teachers, Eğitim ve Öğretim, Education and Training

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye