Türkçede Eş Adlılık

dc.authorid0000-0003-1469-0404en_US
dc.contributor.authorErkınay Tamtamış, Hadra Kübra
dc.date.accessioned2022-01-26T10:20:21Z
dc.date.available2022-01-26T10:20:21Z
dc.date.issued2021en_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.description.abstractYazılışları ve söylenişleri aynı, anlamları ve kökenleri farklı olan sözcükler eş adlıdır.Türkçede eş adlı teriminde kavram kargaşası söz konusudur. Eş adlılık; eş seslilik/sesteş, eşyazımlılık, eş gösterenlik, eş biçimlilik kavramlarıyla da karşılanmaktadır. Bu çalışmadaTürk Dil Kurumu Türkçe Sözlük’te Romen rakamlarıyla ayrı madde başlarında tanımlananeş adlı sözcüklerin tamamı genel tarama modeliyle tespit edilmiş, 641 eş adlı sözcükfişlenmiştir. Eş adlı sözcüklerin oluşum yolları belirlenmiş ve oluşum yollarına göre çeşitlitasnifler oluşturulmuştur. Türkçe Sözlük’teki eş adlı sözcüklerin bir kısmının tarihboyunca eş adlı olduğu, diğer eş adlıların ise farklı nedenlerle eş adlı duruma geldiği ortayaçıkmıştır. Türkçe Sözlük’te eş adlılığın ortaya çıkma nedenleri alıntı sözcükler, ses, biçimve anlam değişiklikleri ile söz varlığından kaynaklı olarak belirlenmiştir. Bu ana nedenlerinçeşitli alt başlıkları oluşturulmuş ve elde edilen eş adlı sözcüklerin tamamı, ilgili başlıklarayerleştirilmiştir. Eş adlı sözcüklerin 366’sının alıntı sözcüklerden kaynaklandığı tespitedilmiştir. Bu durumda Türkçe Sözük’teki eş adlıların yarısından fazlasını Arapça, Farsça,Fransızca, Rumca gibi çeşitli dillerden alıntılanmış sözcükler oluşturmaktadır. Eş adlısözcüklerden bazıları ses ve biçim değişiklikleri sonucu oluşmuştur. Bir kısım eş adlılar iseçok anlamlılık, anlam genişlemesi vb. anlam olaylarıyla ortaya çıkmıştır. Asıl eş adlı yanitarihsel eş adlı 28 sözcük saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractHomonym means one of two or more words that have the same sound and often the same spelling but differ in meaning. There is a confusion of concepts in the term "homonym" in Turkish. In Turkish, homonym is also known as homophony, and etc. In this context, the Turkish dictionary contains homonyms defined in Roman numerals at the beginning of the separate lexical entry. In this study, all of the words with homonyms were determined by the general scanning model, and 641 words with homonyms were recorded. The formation ways of the homonyms have been determined, and various classifications have been created according to the formation ways. It has been revealed that some of the words named homonym in the Turkish dictionary have been named homonym throughout history, while other words have become homonym for different reasons. The reasons for the occurrence of homonym in the Turkish dictionary are borrowed words; phonetic, morphology and semantic changes and vocabulary. Various subtitles of these main reasons have been created, and the words with homonyms are placed in the relevant headings. It has been determined that more than half of the homonyms are derived from the borrowed words. Languages that cause co-naming originate from various languages such as Arabic, Persian, French, and Greek. Some homonyms have emerged with meaning events such as polysemy and meaning expansion. Some of the homonyms are formed as a result of phonetic and morphological changes. 28 words named original homonym, that is historical homonym, were determined.en_US
dc.identifier.citationERKINAY TAMTAMIŞ H. K. (2021). Türkçede Eş Adlılık. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi , 5(1), 619 - 653. Doi: 10.34083/akaded.899583en_US
dc.identifier.doi10.34083/akaded.899583en_US
dc.identifier.endpage653en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage619en_US
dc.identifier.trdizinid457286en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34083/akaded.899583
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRVM01qZzJOZz09/turkcede-es-adlilik
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3013
dc.identifier.volume5en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherAkademik Dil ve Edebiyat Dergisien_US
dc.relation.ispartofAkademik Dil ve Edebiyat Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEş adlılık, Türkçe Sözlük, eş seslilik/sesteş, anlam bilimien_US
dc.subjecthomonym, Turkish Dictionary, homophony, semanticsen_US
dc.titleTürkçede Eş Adlılıken_US
dc.title.alternativeHomonym in Turkishen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
21138612-57ff-4a2c-befa-7d91272f5065.pdf
Boyut:
1.06 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Full Text - Article
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: