GÖÇÜN İNSANİ BOYUTU: ÖMERLİ ÖRNEĞİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

23/05/2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ortadoğu ve Arap Baharının tesiriyle başlayan Suriye iç savaşının yıkıcı yansımaları, sınır komşusu olmamız nedeniyle kaçınılmaz bir şekilde ülkemizin her noktasında hissedilmektedir. Yalnızca ekonomik, kültürel, sosyal boyutu ile değil en önemlisi yaşamsal nosyonlara dayanan “insani” boyutu ayrı ve öncelenmesi gereken bir biçimde önem taşımaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının formüle ettiği ve literatüre eklediği insani yoksulluk endeksinin ne boyutta olduğunu belirlemek ve sosyal politika çerçevesinde hem kamuyu hem özel sektörü nasıl harekete geçirebiliriz sorusuna cevap aramak araştırmamızın asıl amacını oluşturmaktadır. Bununla birlikte göç olgusunun sonuçlarından biri olan mekânsal ve kültürel değişimin, sosyal çevreye uyum ve iletişim üzerindeki etkisini ölçmek sosyal programların oluşturulması açısından öncül bir projeksiyon sağlayacağına ve katkı sunacağına inanmaktayız. Araştırmamızda nitel araştırma yöntemi kullanılarak, Mardin ilinin Ömerli ilçesine göç etmek zorunda kalan Suriyeli evli kadınların sosyoekonomik durumunu özellikle yoksulluk boyutuyla ele almaya çalıştık. kullanılmıştır. Suriyeli göçmenlerin toplumsal entegrasyon noktasında birçok eşiği atladıkları halde ekonomik anlamda ciddi zorluklar çektikleri görülmektedir.
Devastating effects of Syrian civil war that started with the effect of Middle East and Arab Spring are felt at every point of our country inevitably because Syria is our bordering neighbor. The “human” dimension, based on not only economic, cultural and social dimensions but also and the most importantly vital notions, is prominent issues that should be prioritized. The main objective of this study is to determine the extent of humanitarian poverty index formulated by United Nations Development Program and added to the literature and to seek answers to the question of how we can mobilize both public and private sectors within the framework of social policy. However, we believe that measuring the effect of spatial and cultural change, one of the outcomes of the phenomenon of migration, on adaptation to social circle and communication will create an antecedent projection to the establishment of social programs and offer some contributions. Using qualitative research method in our study, the study discusses socio-economic status of married Syrian women who were forced to migrate to Ömerli district in Mardin province, especially with its poverty dimension. It is observed that, Syrian immigrants experience serious difficulties economically although they have overcome many thresholds in terms of social integration.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Göç, Suriye, Yoksulluk

Kaynak

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

23

Künye

Bayar, İ., Arslan, İ., & Kavak, O. (2020). GÖÇÜN İNSANİ BOYUTU: ÖMERLİ ÖRNEĞİ. Sosyal Bilimler Dergisi.DOI : 10.16990/SOBIDER.4204