BANDORA PSÎKANALÎZÊ DI ÇÎROKA MÊRÊ DIYA MIN A MEM ZÎNISTANÎ DE

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess
CC0 1.0 Universal

Özet

Ev xebat dixwaze di çîroka "Mêrê Diya Min" a Mem Zînistanî de bandora psîkanalîza freudyen vekole. Psîkanalîz ku di heman demê de perspektîfeke psîkolojiyê ye li ser edebiyatê jî xwedî bandoreke berbiçav e, herçend psîkanalîz bêtir di edebiyatê de weke metodeke rexneyê jî tê bikaranîn lê di vê çîroka Mem Zînistanî de em ê bidin nîşandan ku çawa li ser pêvajoya nivîsandina çîrokê bandor kiriye. Ev xebat çîroka Mêrê Diya Min û kompleksa Odîpal a Sigmund Freud berawird dike û dixwaze bandora psîkanalîzê li ser çîrokê destnîşan bike.
Bu çalışma Mem Zînistanînin Mêrê Diya Min adlı öyküsünde Freudyen psikanalizin etkisini incelemeye çalışmaktadır. Psikanaliz her ne kadar bir psikoloji yaklaşımı ise de edebiyat üzerinde de belirgin bir etkisi bulunmaktadır. Her ne kadar edebiyatta bir eleştiri yöntemi olarak değerlendirilse de Mem Zînistanînin bu öyküsünde öykünün yazım sürecine nasıl etki ettiğini görmekteyiz. Bu çalışma, Mêrê Diya Min öyküsü ve Sigmund Freud'un Odipal Kompleksini karşılaştırmakta ve psikanalizin bu öykü üzerindeki etkisini göstermeyi amaçlamaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

psîkanalîz, kompleksa odîpal, çîrok, sigmund freud, psikanaliz, odipal kompleks, öykü, sigmund freud

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye