A.Giddens sosyolojisinde gündelik hayatın inşası

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Sosyoloji geleneğinin yenilikçi ve özgün teorisyenlerinden A.Giddens, sosyoloji bilimine önemli katkılar sunmuştur. Klasik ve çağdaş teorisyenlerin eksik bıraktığı ve görmezden geldiği noktalara sentezci, analitik ve uzlaşımcı bir bakış açısıyla yaklaşan Giddens, başta toplum analizi ve toplumsal dönüşümlere katkısı bağlamında teorisinin ana hatlarını oluşturmuştur. Bu oluşumun devamında, pozitivist-hermeneutik açılımları, yapı-fail ikilemi ve yapılaşma teorisi önemli katkılar sağlamıştır. Sosyoloji disiplinin bir alt dalı olan gündelik hayat sosyolojisi, Giddens'da gündelik hayat sosyolojisinin gerçekliği ve bu gerçekliğin modernlik algısıyla ilişkiselliği, çalışmanın ana çerçevesini oluşturmaktadır. Son olarak gündelik hayat sosyolojisinde yapı-eylemin yerleşkesi ve kazanımları çalışmanın anlam ve bütünlüğüne uygun olarak tartışılmıştır. Bu çalışmada, Giddens teorisinin ana hatları ve gündelik hayat sosyolojisinin inşası, gündelik hayat sosyolojisinin kavramsal temelleri kapsamında anlamlandırılarak sosyolojik bir okumaya tabii tutulmuştur.
A. Giddens, one of the innovative and original theorists of the sociological tradition, made important contributions to the science of sociology. Giddens, who approached the points that classical and contemporary theorists missed and ignored with a synthesizing, analytical and conventional perspective, formed the main lines of his theory, primarily in the context of social analysis and his contribution to social transformations. In the continuation of this formation, positivist-hermeneutic expansions, structure-agent dichotomy and structuration theory made important contributions. The sociology of daily life, which is a sub-branch of the sociology discipline, the reality of daily life sociology in Giddens and the relation of this reality with the perception of modernity constitute the main frame of the study. Finally, the settlement and achievements of structure-action in the sociology of daily life are discussed in accordance with the meaning and integrity of the study. In this study, the main lines of Giddens theory and the construction of the sociology of everyday life were interpreted within the context of the conceptual foundations of the sociology of daily life and subjected to a sociological reading.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyoloji, Sociology

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye