TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İÇ BORÇLANMANIN YERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİLİĞİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Türkiye ekonomisi 1980 sonrasında hızlı bir iç borç birikim sürecine girmiştir. İç borçlanmanın hız kazanması birçok makroekonomik problemin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İç borç stokunun genişlemesi, iç borçlanma faiz ödemeleri ve vade yapısının mevcut durumu iç borç sürdürülebilirliği analizlerine olan ilgiyi de arttırmıştır. Bu nedenle iç borçların sürdürülebilirliği üzerine birçok ekonometrik model geliştirilmiştir. Son dönemlerde sürdürülebilirlik analizlerinde başvurulan yöntemlerden birisi de koentegrasyon (eşbütünleşme) analizdir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye de 1990-2008 dönemi için iç borçların sürdürülebilirliğini koentegrasyon yöntemi ile analiz etmektir. Çalışma neticesinde iç borçların sürdürülememe tehlikesini bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklama

https://dergipark.org.tr/download/article-file/50561

Anahtar Kelimeler

Türkiye de iç borçlanma, iç borçların sürdürülebilirliği, koentegrasyon

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Türkiye Ekonomisinde İç Borçlanmanın Yeri ve Sürdürülebilirliği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 9(1), 82-98.