Aslında neyi konuşuyoruz: Türkiye'de cami tartışmalarına (2009-2013) yönelik bir söylem analizi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de 2009-2013 yılları arasında basılı medyadaki yayınlanan haber, köşe yazısı ve makalelerde yapılan cami tartışmalarını "mekan politikası" bağlamında bir söylem analizine tabi tutmaktır. Bu doğrultuda veriler üzerinden olabildiğince fazla soru üretilmeye çalışılmış, yapılan analizin ucu açık bırakılmıştır. Çalışmanın ana konstrüksiyonu; Genel bilgiler, Söylem Analizi ve bu bölüm içerisinde İstatistikî Verilerin Söyledikleri Üzerine, Medya ve Medya Aktörlerinin Mimari ile Olan İlişkileri Üzerine, Bir Aktarım Çeşidi Olarak Mekân Politikası, Değerlendirme ve Sonuç şeklinde altı bölüme ayrılmıştır. Genel Bilgiler bölümünde, Şakirin, Ataşehir Mimar Sinan, Çamlıca ve Sancaklar camileri olarak belirlenen yapıların, basılı medyadaki cami tartışmalarında mimarlık literatürü için önemi, temel bir takım noktalar referanslar alınarak vurgulanmış ve amaçlar belirlenmiştir. Tezin amacı ve kapsamının, 2009-2013 aralığında cami tartışmalarına konu olan metinlerin anlamlandırılabileceğine karar verilerek, bu tarihler arasındaki tartışmalardan yola çıkılarak bir takım istatistikler verilmiştir. Söylem Analizi bölümünde bir önceki bölümde anlatılan veriler daha açık hale getirilmiştir. Basılı medyanın hangi şekillerde tartışmaları sunduğu ve bunların görünürlük kalıplarının analizi yapılmıştır. Cami tartışmalarında camiye ait bilginin nasıl elde edildiği üzerinde durulmuştur. Belirlenen tarih aralığından yola çıkılarak basılı medyada tartışmaların nasıl cereyan ettiği istatistiklerle belirlenmiş ve bu istatistikler yorumlanmıştır. Cami tartışmalarında bahsi geçen camilere sadece değinen metinlerin, Medya ve Medya Aktörlerinin Mimari ile Olan İlişkileri Üzerine bölümünde ise bu metinlerin kurduğu ilişki ağları tartışılmıştır. Bir Aktarım Çeşidi Olarak Mekân Politikası bölümünde "mekân politikası" tanımlanmıştır. Ayrıca, yapılan bu tartışmalarda, köşe yazısı, makale ve röportajlarda en çok kullanılan kavramlar belirlenerek "mekân politikası" bağlamında tartışmaya açılmıştır. Değerlendirme ve Sonuç bölümünde ise başlangıçtaki amaçlar doğrultusunda sorulan sorulara verilen cevaplara dair değerlendirme ve öneride bulunulmuştur.
The main aim of this study is to discursively analyze news, articles and columns produced in Turkish visual media between 2009 and 2013 in terms of "politics of space". Many issues on the basis of data gained from visual media is intended to be problematized. This analysis, in this sense, also should be understood as open-ended discussion. This study is constructed in separate and interrelated chapters: General Information, Discursive Analysis and An Interpretation of Statistical Data, Media and Its Actors' Relationship with Architecture, The Politics of Space as a kind of Conveyance, The Evaluation of This Study, and Conclusion. In the chapter of General Information, complicated positions of Şakirin, Ataşehir Mimar Sinan, Çamlıca and Sancaklar Mosques are emphasized in terms of the discourse on mosque in Turkish visual media and in light of this, main aims of this study are specified as well. Therefore, many statistics, which are related to 2009-2013, are obtained from visual media in order to shed light on the discourse in a different way. Moreover, in the chapter of Discursive Analysis, "how the media present this disputable discourse" and "how the form of visibility about this issue are produced" are analyzed by clarifying the data discussed previous chapter. By using this method, how the information about mosque is obtained on the discourse is argued. Also how the discourse is produced in-between 2009-2013 is determined with this statistical analysis. Furthermore, in the chapter of Media and Its Actors' Relationship with Architecture, the link between articles, which are only textually touched on mosques mentioned above, is problematically discussed. Then, "the politics of space" is identified in the chapter of The Politics of Space as a kind of Conveyance in order to interpret and discuss every each frequently used terms in columns, articles and interviews. In conclusion, some suggestions and interpretations are produced on the basis of questions that can be used a triggering elements of the study.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mimarlıkta Söylem Analizi, Cami Tartışmaları, Mekan Politikası, Medya ve Mimarlık, Şakirin Camii, Ataşehir Mimar Sinan Camii, Çamlıca Camii, Sancaklar Camii, Architectural Discourse Analysis, Discourse on Mosque, The Politics of Space, Media and Architecture, Şakirin Mosque, Ataşehir Mimar Sinan Mosque, Çamlıca Mosque, Sancaklar Mosque, Mimarlık, Architecture

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye