Mukayeseli Üstünlükler Çerçevesinde Türkiye’nin Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetlerine İlişkin İncelemeler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İFMC

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ülkeler; beşerî sermaye, bilgi birikimi, teknolojik alt yapı, kabiliyet donanımı vb. üstünlüklerinden hareketle özellikle bazı sektörlerde önemli potansiyel taşımaktadır. Bu faktörler dikkate alındığında, Türkiye’nin de uluslararası hizmet ticaretindeki payını artırmasına imkân sağlayacak birtakım hizmet alt sektörleri mevcuttur. Nitekim; turizm, inşaat, ulaştırma ve bilgi-işlem ve ofis arkası hizmetler bunların başında yer almaktadır. Türkiye’nin, uluslararası arenada rekabetçi yapıda olan hizmet alt sektörleri yanında bu niteliği taşımayan bazı hizmetleri de vardır. Bankacılık ve sigortacılık bunlar arasında yer almaktadır. Esasında, mukayeseli üstünlükler çerçevesinde; yetişmiş insan gücü, teknolojik alt yapı vb. açılardan bu sektörlerde önemli bir potansiyel mevcuttur. Ancak iç içe bulundukları bazı köklü sorunlar dolayısıyla bunların uluslararası alanda rekabetçi bir yapıya sahip olamadıkları belirtilebilir. Bununla beraber, her iki sektör de mevcut sorunlarının giderilmesi sonrasında uluslararası ticarete dahil olacak ve gelir elde edebilir hâle gelecektir. Bu çalışmada, Türkiye açısından stratejik nitelik taşıyan hizmet alt sektörleri tespit edilmekte ve uluslararası rekabete hazır olmadığı düşünülen sektörlerden bankacılığa ve sigortacılığa ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler yapılmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hizmet sektörü, Uluslararası hizmet ticareti, Liberalizasyon, Mukayeseli Üstünlükler

Kaynak

İktisat Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

492-493

Künye

Ekinci, Mehmet Behzat; Çelik Faik. “Mukayeseli Üstünlükler Çerçevesinde Türkiye’nin Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetlerine İlişkin İncelemeler”, İktisat Dergisi, İFMC, İstanbul, Sayı: 492-493, Ocak-Şubat 2008, 62-69