Şiir Zorunluluğu Anlamı Ve Şair'in Akıcılığı Konusuyla İlgisi, Şair Ferezdak Nezdinde Örnek Olarak İkva

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

Summer 2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Artuklu Academi, islam bilimleri fak

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Şüphesiz edebi açıdan sözler, yapısının değişmesiyle değişiklik göstermektedir. Bu değişiklik de edebi sözün yapısına zorunlu olarak yansımaktadır. Aynı şekilde şiir dili, nesir dilinden ayrı bir incelemeye tabi tutulmalıdır. Gerçek şu ki bu farklılık, en derin izlenimlerini kudema’nın ve muhdes alimlerin şiir ve nesir dilini birbirinden kesin bir şekilde ayıran şiir zaruretine yönelik çalışmalarında gün yüzüne çıkmaktadır. Şiir zarureti aynı zamanda dilciler ve munekkitler arasındaki ayrılığın bir yönünü oluşturmaktadır. Bu alimlerin şiir zaruretine karşı tutumlarının izah edilmesi adına, şiirlerinde sürekli kendisine başvurulması dolayısıyla merkezinde özellikle ikvâ alanında Ferezdak’ın olduğu şiir zarureti dairesinde yer alan Fuhûletü’ş-Şuarâ olayına ve bakış açılarına değineceğiz. Çalışma üç bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde uygulanabilirlik ve uygulanamamazlık arasında şiir zaruretinin münekittler nezdindeki yeri. İkinci bölümde fuhûle ve üretme arasında şiir zarureti. Üçüncü bölüm ise Ferezdak’ın şiirlerinde bilhassa ikvâ olarak adlandırılan şiir zarûreti. Bu çalışmada dilcilerin koyduğu usüllerden etkilenen münekkitlerin şiir zarureti konusundaki hükümlerinin aydınlatılması hedeflenmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Şiir Zarûreti, Fuhûletü’ş-Şuarâ, İkvâ, Ferezdak, Şiir

Kaynak

dergi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

2

Künye