Netflix algoritmasının "Güçlü Kadın Karakterleri": Yabancı polisiye diziler örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Cinsiyete dayalı toplumsal iş bölümünün yeniden üretilmesinde dijital platformlar "yeni" alternatifler sunmaktadır. Dijital platformlar kullanıcı deneyimlerini algoritmik işleyişle şekillendirirken, içeriklerini de söylemsel sınıflandırmalarla sunmaktadır. Söz konusu sınıflandırmalar, ataerkil toplum içerisinde cinsiyet rollerinin nasıl kavrandığını ortaya koymaya yarayacak özellikler taşıyabilmektedir. Bu tez çalışmasında uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir dijital içerik platformu olan Netflix'te yer alan sınıflandırmalardan biri olarak "Güçlü Kadın Karakterlerin Oynadığı Diziler" kategorisindeki yabancı polisiye dizilere odaklanılmaktadır. Amaca yönelik örnekleme tekniği aracılığıyla farklı tarihlerde izleyiciyle buluşan dört yapım örneklem olarak belirlenmiştir. Örneklem belirlenirken dizilerin türsel özelliklerinin temelde polisiye olmakla birlikte farklı türsel kesişimler taşımasına da dikkat edilmiştir. Bunun yanı sıra dizilerin farklı tarihlerde izleyiciyle buluşmasına dikkat edilmiş, böylece bulgular arasındaki ilişkisel niteliklerin hem türsel kesişimler hem de süreklilik ve kesintiler bağlamında değerlendirilmesine imkan yaratılmak istenmiştir. Küresel ölçekli bir konu olan toplumsal cinsiyete dair kalıpların işlendiği anlatı yapıları sorgulanmıştır. Böylece söz konusu dizilerde yer alan kadın karakterlerin mesleki ve gündelik deneyimler ile bu deneyimlerde yer bulan cinsiyetçi temsillere ulaşılmıştır. Sonuç olarak güç söyleminin; kadınların ataerkil toplum düzeni içerisinde deneyimledikleri zorluklarla ve bu zorluklara dayanma pratikleriyle ilişkilendirildiği kaydedilmiştir.
Digital platforms offer "new" alternatives for reproducing the social division of labour based on gender. While digital platforms shape user experiences with algorithmic processes, they also present their content with discursive classifications. The classifications in question may have features that will help to reveal how gender roles are comprehended in the patriarchal society. This thesis focuses on foreign detective series in the category of "Series Played by Strong Female Characters" as one of the classifications in Netflix, an internationally operating digital content platform. Four productions that met with the audience on different dates through the purposeful sampling technique were determined as samples. While determining the sample, attention was paid to the fact that the generic features of the series are basically detective, but also have different generic intersections. In addition, attention was paid to the series of meetings with the audience on different dates, so that the relational qualities between the findings were evaluated in terms of both generic intersections and continuity and interruptions. The narrative structures in which stereotypes about gender, which is a global-scale issue, are discussed were questioned. Thus, the professional and daily experiences of the female characters in the said series and the sexist representations found in these experiences have been reached. As a result, the power discourse; It has been noted that women are associated with the difficulties they experience in the patriarchal social order and the practices of enduring these difficulties.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Radyo-Televizyon, Radio and Television, Etkileşimli algoritmalar, Interactive algorithms, Görsel temsil, Visual representation, Sosyal televizyon, Social television, İdeal kadın, Ideal woman

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye