19.Yüzyıl Siverek’inde Şehir, Ticaret, Mekân

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mukaddime Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

The mosques, bazaars and hammams constituted three main locations in the Ottoman-Islamic city concepts. Although some other places were added to the cities formed round the mosques in which Friday prayers were performed, to the bazaars, the spaces where products from the periphery of the city were brought to, and to the hammams, which were the places to bath; the above-mentioned three constructions have preserved their qualification of being main locations of the city outside the neighbourhoods. Commercial centers, where production goods not attached to the land and the other goods are marketed is one of the most important factors for a dwelling unit to be considered as a city. We, in this study, analyse bazaars, market places and inns (cervansarai), which constitute commercial centers ofa classical Ottoman-Islamic city, Siverek, in the light of Sharia courtre cords dating back to these condhalf of the19th century.
Osmanlı/İslam şehir unsurları içinde cami, pazar ve hamam üç temel mekânı oluşturmaktadır. Şehir hinterlandından getirilen ürünlerin değişiminin sağlandığı pazar yerleri, temizlik için hamam ve cuma namazı kılınan caminin etrafında oluşan şehirlere daha sonra başka unsurlar eklenmişse de bu üç temel mekân/yapı şehrin mahalleler dışındaki temel mekânları olma özelliklerini korumuşlardır. Ticari mekânlar toprağa bağlı olamayan üretim malları ve diğer ürünlerin pazarlandığı ve bir yerleşim biriminin şehir sayılabilmesinin en önemli unsurlarının başında gelmektedir. Bu çalışmada klasik Osmanlı/İslam şehir özelliklerini içinde barındıran Siverek şehrinin ticari mekânları olan pazar yerleri, çarşılar ve hanlar 19. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen Siverek Şer’iye Sicillerindeki veriler ışığında ortaya konmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ticari Mekân, Sûk-ı Sultani, Bedesten, Çarşı, Han.

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

AKMAN E (2018). Şehir, Ticaret, Mekân: 19.Yüzyılda Siverek. Mukaddime, 9(1), 23 - 44. Doi: 10.19059/mukaddime.398901