XIX. ve XX. yüzyıllarda Mardin ve çevresinde misyonerlik faaliyetleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

XIX. ve XX. yüzyıllarda Osmanlı topraklarına yoğun bir şekilde ilgi gösteren misyonerler, devletin zayıflamasıyla birlikte faaliyetlerine hız vermişlerdir. Misyonerler, faaliyetlerini daha çok rahat hareket edebileceklerini düşündükleri devlet merkezinden uzak ve nispeten gözlerden ırak, cazip mahallerde yürütmüşlerdir. Böylece Osmanlı Devleti'nin doğusu, misyonerlerin oldukça yoğun faaliyet gösterdikleri bir saha olmuştur. Merkezden uzak olarak misyonerlerin yoğun faaliyet yürüttükleri yerlerden biri de Mardin ve çevresidir. Misyonerler, Mardin ve çevresinde asli görevleri olan dini faaliyetlerinin yanında pek çok alanda etkinlik göstermişlerdir. Halkla yakınlaşmayı sağlamak için onların ihtiyaçlarını giderecek başta eğitim alanında olmak üzere okullar, sağlık alanında hastane ve eczane gibi kurumların açılmasında öncülük ederek değişik alanlarda çalışmalar yürütmüşlerdir. Bu tür faaliyetlerle halkın misyonerlere karşı algılarını olumlu bir şekilde etkilemeyi başarmıştır.
The missionaries who cares about Ottoman lands intensely speeded up their activities because of weakening state in the XIX. and XX. centuries. They carried out their missionary activities in the proper places where are relatively out of public gaze, far from the capital and they thought they could move more comfortably. Thus, the Eastern part of the Ottoman Empire has been an area where the missionaries operate quite intensively. One of the places where the missionaries did intensive activities far from the center of the state was Mardin and its surroundings. Missionaries had been active in many areas apart from their fundamental religious activities in Mardin and its surroundings. They carried out activities in various fields by pioneering to be open like state institutions which the public is especially in the need of schools in the field of education and a hospital and a pharmacy in the field of health in order to be closer to the public. They have managed to affect the perspective of public against missionaries positively through such activities.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Misyonerlik, Osmanlı, Mardin, Protestan, Amerikan Board, Missionary, Ottoman, Mardin, Protestant, American Board, Tarih, History, 19. yüzyıl, 19. century, 20. yüzyıl, 20. century, Amerikan misyoner okulları, American missionary schools, Amerikan misyonerliği, American missionary, Hristiyanlar, Christianies, Mardin, Mardin, Misyonerlik, Missionary, Misyonerlik faaliyetleri, Missionary activities, Osmanlı Dönemi, Ottoman Period, Osmanlı tarihi, Ottoman history

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye