XIX. ve XX. yüzyıllarda Mardin ve çevresinde misyonerlik faaliyetleri

dc.contributor.advisorEkinci, Mehmet Rezan
dc.contributor.authorAri, Hakan
dc.date.accessioned2023-09-02T12:03:38Z
dc.date.available2023-09-02T12:03:38Z
dc.date.issued2019
dc.departmentMAÜ, Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractXIX. ve XX. yüzyıllarda Osmanlı topraklarına yoğun bir şekilde ilgi gösteren misyonerler, devletin zayıflamasıyla birlikte faaliyetlerine hız vermişlerdir. Misyonerler, faaliyetlerini daha çok rahat hareket edebileceklerini düşündükleri devlet merkezinden uzak ve nispeten gözlerden ırak, cazip mahallerde yürütmüşlerdir. Böylece Osmanlı Devleti'nin doğusu, misyonerlerin oldukça yoğun faaliyet gösterdikleri bir saha olmuştur. Merkezden uzak olarak misyonerlerin yoğun faaliyet yürüttükleri yerlerden biri de Mardin ve çevresidir. Misyonerler, Mardin ve çevresinde asli görevleri olan dini faaliyetlerinin yanında pek çok alanda etkinlik göstermişlerdir. Halkla yakınlaşmayı sağlamak için onların ihtiyaçlarını giderecek başta eğitim alanında olmak üzere okullar, sağlık alanında hastane ve eczane gibi kurumların açılmasında öncülük ederek değişik alanlarda çalışmalar yürütmüşlerdir. Bu tür faaliyetlerle halkın misyonerlere karşı algılarını olumlu bir şekilde etkilemeyi başarmıştır.en_US
dc.description.abstractThe missionaries who cares about Ottoman lands intensely speeded up their activities because of weakening state in the XIX. and XX. centuries. They carried out their missionary activities in the proper places where are relatively out of public gaze, far from the capital and they thought they could move more comfortably. Thus, the Eastern part of the Ottoman Empire has been an area where the missionaries operate quite intensively. One of the places where the missionaries did intensive activities far from the center of the state was Mardin and its surroundings. Missionaries had been active in many areas apart from their fundamental religious activities in Mardin and its surroundings. They carried out activities in various fields by pioneering to be open like state institutions which the public is especially in the need of schools in the field of education and a hospital and a pharmacy in the field of health in order to be closer to the public. They have managed to affect the perspective of public against missionaries positively through such activities.en_US
dc.identifier.endpage149en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Eb5EkakJlp3olBdo_wNEGbmvozluwlBe0h6GMBN9-uljfLNRjKgjqZTWDRH1l7di
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/3863
dc.identifier.yoktezid623140en_US
dc.institutionauthorAri, Hakan
dc.language.isotren_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMisyonerliken_US
dc.subjectOsmanlıen_US
dc.subjectMardinen_US
dc.subjectProtestanen_US
dc.subjectAmerikan Boarden_US
dc.subjectMissionaryen_US
dc.subjectOttomanen_US
dc.subjectMardinen_US
dc.subjectProtestanten_US
dc.subjectAmerican Boarden_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectHistoryen_US
dc.subject19. yüzyılen_US
dc.subject19. centuryen_US
dc.subject20. yüzyılen_US
dc.subject20. centuryen_US
dc.subjectAmerikan misyoner okullarıen_US
dc.subjectAmerican missionary schoolsen_US
dc.subjectAmerikan misyonerliğien_US
dc.subjectAmerican missionaryen_US
dc.subjectHristiyanlaren_US
dc.subjectChristianiesen_US
dc.subjectMardinen_US
dc.subjectMardinen_US
dc.subjectMisyonerliken_US
dc.subjectMissionaryen_US
dc.subjectMisyonerlik faaliyetlerien_US
dc.subjectMissionary activitiesen_US
dc.subjectOsmanlı Dönemien_US
dc.subjectOttoman Perioden_US
dc.subjectOsmanlı tarihien_US
dc.subjectOttoman historyen_US
dc.titleXIX. ve XX. yüzyıllarda Mardin ve çevresinde misyonerlik faaliyetlerien_US
dc.title.alternativeThe missionary activities around Mardin during XIX. and XX. centuriesen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
623140.pdf
Boyut:
32.95 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text