Rolê morfemên nivşî di sentaksa zimanê Kurdî de (Govera behdînî)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kürtçe"de cinsiyet morfemleri çeGitli gramercilerin kitaplarında değinilse de Gimdiye kadar bağımsız bir konu olarak ele alınmamıGtır. Bundan dolayı "Behdini Yöresi Örnekleminde Kürt Dilinde Cinsiyet Morfemlerinin Rolü" adlı bu çalıGmada bu konuyu Behdini yöresi örnemleminde el aldık. Kürtçenin bu yörede konuGulan diyalektinde cinsiyet morfemleri yaygın bir Gekilde kullanıldığından dolayı, öbeklerde ve cümlede çeGitli roller üstlenen bu morfemlerin öneminin göterilmesi için bu yöre seçilmiGtir. doğal cinsiyet ve dilbilgisel cinsiyet arasında fark var mı, Cinsiyet morfemleri gramatik hallere göre öbekte ve cümlede değiGmekte midir, eGbiçimli morfemller bu yörede farklı halleri ifade etmekte midir ve cinsiyet morfemlerin fiil görünüGlerinde rol almakta mıdır Alıyorsa hangi görünüGlerde almaktadır. Için bu yörenin konuGulan günlük dilden örnekler alınmıGtır. Bu morfemler cinsiyet, Gekil, eklendikleri yer ve rollerine göre seçilen örneklerde görülmektedir. Bu çalıGmanın en önemli sonuçları öbeklerde genitif, iGaret, seslenme ve büküm hallerinin; cümlelerde ise ergatif va akuzatif hallerinin gösterilmesidir.
ABSTRACT This research deals with "The Role of Gender Morpheme in syntax of Kurdish Behdini Region as Sample", gender and gender morpheme, which were explained by some researchers and grammarians, however, as an independent subject no researches were made about it. As a reason, we have chosen this as a subject research. The important of this research shows that the gender morpheme was made randomly in this sub –dialect. The role of morpheme was appeared in phrase and sentence syntactically. there is a different between natural gender and grammar, the gender is morpheme

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Morfem, Doğal Cinsiyet, Dîlbilgisel Cinsiyet, Sentaks, Kip, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Eastern Linguistics and Literature

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye