Bölgesel Turizmin Gelişmesinde Kalkınma Ajanslarının Rolü: Mardin Örneği

Küçük Resim Yok

Tarih

2015-05-30

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kalkınma ajansları bölgelerarası kalkınma farklarının azaltılmasında önemli roller üstlenmiştir. Turizm bölgelerarası kalkınma farklarının azaltılmasında en önemli sektörlerin başında gelmektedir. Bu çalışmada DİKA’nın (Dicle Kalkınma Ajansı) Mardin İli genelinde turizme olan katkılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada veri toplama tekniği olarak nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği ve doküman analizi kullanılmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yönteminden faydalanılmıştır. 30 Ocak 2015 tarihinde bir kişiyle yüz yüze görüşme yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre DİKA’nın turizm gelişmesine yönelik Mardin İlinde planlama, programlama ve danışmanlık hizmetleri verdiği; bunun yanında mali ve teknik desteklerde de bulunduğu görülmektedir. Ancak, yapılan yatırımların tam anlamıyla istenilen düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda gerek araştırmacılara gerekse uygulamacılara bir takım öneriler sunulmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

kalkıma ajansı, bölgesel kalkınma, turizm, mardin

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye