Bir Mitolojik "Yapı": "Mardin Evi"nde Mahremiyet

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Fiziksel çevrenin ve tarihi belgelerin kusursuz temsil araçları olarak görülmesi, historiyografik olarak problemli bir duruma işaret eder. Konuta, geçmişe, mahremiyete ve medeniyete ilişkin kurgular, temsil ettiğini düşündüğü geçmişi yansıttığına dair inançla var olur. Bu inançla kurulan tarih anlatıları, söz konusu bağlam mahremiyet olunca, gündelik yaşama temas etmeyi denemez. Bu çalışma, 19. yüzyıl Mardin özelinde, Osmanlı dönemi mahkeme kayıtlarını araçsallaştırmayı deniyor. Bu çaba, aynı zamanda metinsellik ve görsellik olarak ele alınan iki farklı mecrayla birlikte düşünerek, “Mardin Evi”ne yüklenen mahremiyet kodlarını sorunsallaştırıyor. Yapılmak istenen, bugünden üretilen kavramlara yüklenen formlarla geçmişi konuşmak değildir. Tersine, mülk satış hüccetlerinde tariflenen mekânları vücuda getiren toplumsallığı, mahremiyet bağlamında yeniden üretmektir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mardin, Mahremiyet, Konut, Şeriye Sicili, Barınma Kültürü.

Kaynak

Sosyoloji Divanı

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

7

Künye

Günenç, Ö.F., Bir Mitolojik "Yapı": "Mardin Evi"nde Mahremiyet, Sosyoloji Divanı, sy. 7, s. 23-36, 2016.