Kentsel Değişim ve Lüks Konutlar: Diyarbakır Örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

binat

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bir kenti okumaya ya da anlamaya çalışmak; kentin dinamiklerinin birbiriyle ilişkilerini kavramayı; tarihsel, “modern”, işlevsel, simgesel/imgesel, aynı zamanda resmi ve gündelik yaşamla ilgili katmanlarına ayrıştırmayı içermekte. Bilindiği üzere kentin katmanları sadece durağan şeylerden ibaret değil; değişim halinde olanla, göreceli biçimde “sabit olan” parçaların bütününden oluşuyor. Günümüzde küreselleşme, kapitalizm, neoliberal politikalar gibi sayısız nedenle kentlerde değişimler yaşanmakta. Ve bu değişimler belki de en çok kentin yapılaşması / mekan üretiminde kendini gösteriyor. Başta küreselleşmenin etkisiyle birçok kentte olduğu gibi Diyarbakır’da da yapılaşma alanında pek çok değişim yaşanıyor. Bunlar yapı niteliği, sayısı, işlevi, statüsü olarak değerlendirilebilir. “Lüks konut”lar ve bu konut tipine yönelik taleplerin de sözkonusu değişimin etkisi altında olduğu görülüyor. Bu çalışma, “Diyarbakır’daki lüks konut beklentisi nedir?”, “Nasıl algılanıyor?”, “Kriterleri/parametreleri nelerdir?” sorularından hareketle yapıldı. Burada kentin bazı dinamikleri ve kentte yaşayanların “lüks konut” algısının anlaşılması amaçlanıyor.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

arredemento mimarlık

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

300+3

Künye