Hz. peygamber vefat ettiğinde çocuk olan sahabilerin rivayetleri: Abdullah B. Ca'fer örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, Abdullah b. Ca'fer'in örneğinde çocuk sahabîlerin rivâyetlerini ele almakta ve bu sahabinin rivâyetlerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu araştırma ile genelde çocuk sahabilerin rivâyetlerinin kabul bulduğu ve yedi yaşında Hz. Peygamber'e biat etmiş ve O'nun vefatında henüz on yaşında bir delikanlı olan Abdullah'ın doğrudan Hz. Peygamberden, annesi Esmâ ve amcası Ali'den hadis rivâyetleri bulunduğu tespit edilmiştir. Rivâyet ettiği hadisler genelde Hz. Peygamber'den olan bu sahâbînin rivâyetleri'nin Muvatta dışında Kütüb-i Tis'a içinde yer alan diğer kaynaklarda yer aldığı görülmüştür.
This work, Abdullah b. ın Ja'far's examble it dealis with the narrations of the cild companions and it is aimed to determine the narrations of this Companion. With this research, it was generally accepted that the narrations of the child Companions were accepted and Hz. Abdullah, who was just a ten-year-old boy at the time of his death and gave allegiance to the Prophet, directly gave birth to the Prophet. It has been determined that there are hadith narrations from the Prophet, his mother Asma and his uncle Ali. In addition, the hadiths he narrated are generally related to Hz. It has been understood that the narrations of this companion about the Prophet were narrated in Kutub-i Tis'a, apart from Muwatta.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Din, Religion, Hadis, Hadith

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye