Mimar Dâvud Ağa’nın İmzalı Eserleri ve Üslûbu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

30.05.2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Mimar Sinan’ın çıraklarından olup onun ölümüyle birlikte Hassa Mimarlar Ocağı Teşkilatı’nın başına geçen Dâvud Ağa 1588-98 yılları arasında imparatorluğa başmimarlık yapmıştır. Henüz Mimar Sinan’ın sağlığı ve başmimarlığı döneminde inşa edilen Çarşamba Mehmed Ağa Camisi kitâbesine imzasını koyma şansını elde eden Dâvud Ağa’nın Sinan tarafından başarılı bulunup desteklenen mimarlardan olduğu açıktır. Daha sonra Divanyolu Koca Sinan Paşa Külliyesi ve Sinan Paşa Kasrı’nın çeşme üstündeki kitâbesine imzasını koyan Dâvud Ağa Osmanlı mimarlığı ve Sinan ekolünün devamcısı olmakla birlikte kendi üslûp anlayışını da inşa ettiği eserlere yansıtmıştır. Sinan’dan edindiği mimari birikime kendine has üslûp özelliklerini de ekleyen Dâvud Ağa kendisinden sonraki mimarları da etkilemiştir. Bu çalışmada Dâvud Ağa imzalı eserler her bakımdan incelenerek başmimarın üslûbu belirlenmeye çalışılacaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Osmanlı Mimarisi, Mimar Dâvud Ağa, Kitâbe, Külliye, Mimar Sinan

Kaynak

Mukaddime

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

1

Künye

Anonim (1994). ‘‘Davud Ağa’’, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 3, İstanbul, 6. Anonim(1963). ‘‘Davut Ağa’’, Türk Ansiklopedisi, c. XII, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 355-56. Açıkgözoğlu A. S.(2002); ‘‘Osmanlı Camiinde Kıble Yönünde Özgün Bir Hacim’’, Türkler Ansiklopedisi, c. 12, Ankara, 124-132. Arseven, C. E.(1955); Türk Sanatı Tarihi, c.I, İstanbul. Altınay, A. R.(1937); Türk Mimarları, İstanbul. Altınay, A. R.(1934); ‘’Büyük Mimar Sinan’ın Halefi Davut Ağa’’, Yedigün, II/51, İstanbul, 6-7. Cantay, G.(2002); Osmanlı Külliyelerinin Kuruluşu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara. Çobanoğlu, A. V.(1999); ‘‘Davud Ağa’’, Yaşamlarıyla ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, c. 1, İstanbul, 367-368. Demircanlı, Y. Y.(1989); İstanbul Mimarisi için Kaynak Olarak Evliya Çelebi Seyâhatnâmesi, İstanbul. Eldem, S. H.(1969); Köşkler ve Kasırlar, c. I-II, Kutulmuş Matbaası, İstanbul. Erdoğan, M. (1955); ‘‘Mimar Davud Ağanın Hayatı ve Eserleri’’, Türkiyat Mecmuası, c. XII, İstanbul, 179-204. Ersoy, A.(1989); İstanbul’daki Altı ve Sekiz Destekli Camilerimizin Gelişimi, İstanbul, 1989. Eyice, S.(2000); ‘‘Dâvud Ağa’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c. 9, İstanbul, 24-26. Eyice, S.(1994); ‘‘Sinan Paşa Köşkü’’, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 7, İstanbul, 1994, 1-2. Gündüz, F.(2004); ‘‘Mehmed Ağa Külliyesi’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c. 28, İstanbul, 431-432. Haskan, M. N.(1996); Eyüpsultan Külliyatı (Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla), Ankara. Karakaya, E.(2002); ‘‘ Koca Sinan Paşa Külliyesi ’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C.26, Ankara, 139. Kerametli, C.(1999); ‘‘Türk Zevkinin Ünlüleri Ser-i Mimarı Âlem Dâvud Ağa’’, Osmanlı Ansiklopedisi, c. 10, Ankara, 221-226. Kitabelerin Kitabı, Fatih Belediye Başkanlığı, Bayem Ajans, İstanbul, 2016. Köşklü, Z.(1999); 17. Ve 18. Yüzyıl Osmanlı Medreselerinin Tipolojisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum. Kuban, D.(2007); Osmanlı Mimarisi, İstanbul. Kütükoğlu, M.(2000); XX. Asra Erişen İstanbul Medreseleri, Ankara. Okçuoğlu, T.(1994); ‘‘Mehmed Ağa Külliyesi’’, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 5, İstanbul, 355-356. Sönmez, Z.(1997); ‘‘Davud Ağa’’, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, c. 1, İstanbul, 430. Sönmez, Z. (1988). Mimar Sinan İle İlgili Tarihi Yazmalar-Belgeler, İstanbul. Sözen, M.(1975); Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan, İstanbul. Tümer, Ş.(2012), Mimar Dâvud Ağa’nın Hayatı, Eserleri ve Üslup Anlayışı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van. Yavaş, D.(1994); ‘‘Sinan Paşa Külliyesi’’, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c.7, İstanbul, 4-5.