Mimar Dâvud Ağa’nın İmzalı Eserleri ve Üslûbu

dc.authorid0000-0002-0108-9647en_US
dc.contributor.authorTüfekçioğlu, Abdülhamit
dc.contributor.authorTümer, Şerif
dc.date.accessioned2023-12-27T09:31:14Z
dc.date.available2023-12-27T09:31:14Z
dc.date.issued30.05.2019en_US
dc.departmentMAÜ, Fakülteler, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümüen_US
dc.description.abstractMimar Sinan’ın çıraklarından olup onun ölümüyle birlikte Hassa Mimarlar Ocağı Teşkilatı’nın başına geçen Dâvud Ağa 1588-98 yılları arasında imparatorluğa başmimarlık yapmıştır. Henüz Mimar Sinan’ın sağlığı ve başmimarlığı döneminde inşa edilen Çarşamba Mehmed Ağa Camisi kitâbesine imzasını koyma şansını elde eden Dâvud Ağa’nın Sinan tarafından başarılı bulunup desteklenen mimarlardan olduğu açıktır. Daha sonra Divanyolu Koca Sinan Paşa Külliyesi ve Sinan Paşa Kasrı’nın çeşme üstündeki kitâbesine imzasını koyan Dâvud Ağa Osmanlı mimarlığı ve Sinan ekolünün devamcısı olmakla birlikte kendi üslûp anlayışını da inşa ettiği eserlere yansıtmıştır. Sinan’dan edindiği mimari birikime kendine has üslûp özelliklerini de ekleyen Dâvud Ağa kendisinden sonraki mimarları da etkilemiştir. Bu çalışmada Dâvud Ağa imzalı eserler her bakımdan incelenerek başmimarın üslûbu belirlenmeye çalışılacaktır.en_US
dc.identifier.citationAnonim (1994). ‘‘Davud Ağa’’, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 3, İstanbul, 6. Anonim(1963). ‘‘Davut Ağa’’, Türk Ansiklopedisi, c. XII, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 355-56. Açıkgözoğlu A. S.(2002); ‘‘Osmanlı Camiinde Kıble Yönünde Özgün Bir Hacim’’, Türkler Ansiklopedisi, c. 12, Ankara, 124-132. Arseven, C. E.(1955); Türk Sanatı Tarihi, c.I, İstanbul. Altınay, A. R.(1937); Türk Mimarları, İstanbul. Altınay, A. R.(1934); ‘’Büyük Mimar Sinan’ın Halefi Davut Ağa’’, Yedigün, II/51, İstanbul, 6-7. Cantay, G.(2002); Osmanlı Külliyelerinin Kuruluşu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara. Çobanoğlu, A. V.(1999); ‘‘Davud Ağa’’, Yaşamlarıyla ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, c. 1, İstanbul, 367-368. Demircanlı, Y. Y.(1989); İstanbul Mimarisi için Kaynak Olarak Evliya Çelebi Seyâhatnâmesi, İstanbul. Eldem, S. H.(1969); Köşkler ve Kasırlar, c. I-II, Kutulmuş Matbaası, İstanbul. Erdoğan, M. (1955); ‘‘Mimar Davud Ağanın Hayatı ve Eserleri’’, Türkiyat Mecmuası, c. XII, İstanbul, 179-204. Ersoy, A.(1989); İstanbul’daki Altı ve Sekiz Destekli Camilerimizin Gelişimi, İstanbul, 1989. Eyice, S.(2000); ‘‘Dâvud Ağa’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c. 9, İstanbul, 24-26. Eyice, S.(1994); ‘‘Sinan Paşa Köşkü’’, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 7, İstanbul, 1994, 1-2. Gündüz, F.(2004); ‘‘Mehmed Ağa Külliyesi’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c. 28, İstanbul, 431-432. Haskan, M. N.(1996); Eyüpsultan Külliyatı (Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla), Ankara. Karakaya, E.(2002); ‘‘ Koca Sinan Paşa Külliyesi ’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C.26, Ankara, 139. Kerametli, C.(1999); ‘‘Türk Zevkinin Ünlüleri Ser-i Mimarı Âlem Dâvud Ağa’’, Osmanlı Ansiklopedisi, c. 10, Ankara, 221-226. Kitabelerin Kitabı, Fatih Belediye Başkanlığı, Bayem Ajans, İstanbul, 2016. Köşklü, Z.(1999); 17. Ve 18. Yüzyıl Osmanlı Medreselerinin Tipolojisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum. Kuban, D.(2007); Osmanlı Mimarisi, İstanbul. Kütükoğlu, M.(2000); XX. Asra Erişen İstanbul Medreseleri, Ankara. Okçuoğlu, T.(1994); ‘‘Mehmed Ağa Külliyesi’’, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 5, İstanbul, 355-356. Sönmez, Z.(1997); ‘‘Davud Ağa’’, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, c. 1, İstanbul, 430. Sönmez, Z. (1988). Mimar Sinan İle İlgili Tarihi Yazmalar-Belgeler, İstanbul. Sözen, M.(1975); Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan, İstanbul. Tümer, Ş.(2012), Mimar Dâvud Ağa’nın Hayatı, Eserleri ve Üslup Anlayışı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van. Yavaş, D.(1994); ‘‘Sinan Paşa Külliyesi’’, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c.7, İstanbul, 4-5.en_US
dc.identifier.endpage139en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage115en_US
dc.identifier.trdizinid396216en_US
dc.identifier.urichrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/705917
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12514/5241
dc.identifier.volume10en_US
dc.institutionauthorTümer, Şerif
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofMukaddimeen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal - Editör Denetimli Dergien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOsmanlı Mimarisien_US
dc.subjectMimar Dâvud Ağaen_US
dc.subjectKitâbeen_US
dc.subjectKülliyeen_US
dc.subjectMimar Sinanen_US
dc.titleMimar Dâvud Ağa’nın İmzalı Eserleri ve Üslûbuen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
10.19059-mukaddime.408637-705917.pdf
Boyut:
2.81 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: