Halil Cibran'da varoluşçu temalar

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Mardin Artuklu Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, Halil Cibran'ın varoluşçu temalarla ilişkisini ortaya koymaktır. Halil Cibran eserlerinde; varoluşçu temalardan insan ve doğasını, yalnızlığı, kaygı ve umudu, özgürlüğü, ölümü, ruhu ile varoluş pratiklerden aşk ve sevgiyi, delilik, sanat, müzik ve resim, edebiyat ve şiiri, din, anne ve kadın gibi varoluşçu literatürde yaygın olarak karşımıza çıkan kavramları sanatsal bir yaklaşımla ele almakta ve bu konulardaki görüşlerini açıkça dile getirmektedir. Cibran'a göre varoluş bir bütünlük olarak vardır ve bu varoluş hali yanı başımızda durmaktadır. Bu bazen insanın doğasını oluşturan bir nitelik, yalnızlık gibi; bazen gelecek kaygısını barındıran umut sözcüğü, bazen de insanı sarıp sarmalayan ruh halinde ortaya çıkabilir. Baktıklarımız ya da gördüklerimiz yaşadıklarımızın ve varoluşumuzun tezahürüdür. Yukarıda ana hatlarını çizdiğimiz giriş ve üç bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde Varoluşçuluk ile Cibran'ın Varoluş Düşüncesiyle İlişkisi konuları, ikinci bölümünde Cibran'ın ele aldığı varoluşçu temaları ele alınacak. Çalışmamızın üçüncü bölümünde ise insanın varoluşunda pratikliği ele alan unsurlar ve o unsurlardaki varoluş çizgisi üzerinde önemle durulacaktır.
This study aims to reveal the relationship of Halil Gibran with existential themes. In his works, Khalil Gibran discusses existential themes such as human and nature, loneliness, anxiety and hope, freedom, death, spirit, and love. He also foregrounds affection for such existential concepts as madness, art, music and painting, literature and poetry, religion, mother and woman, which are commonly highlighted in existential literature and clearly unveils his views on these issues. According to Gibran, existence exists as a totality and this state of existence is right next to us. Sometimes this is a quality of human nature, such as loneliness; the word hope, which contains the anxiety about the future, can sometimes appear in a mood that envelops the person. What we look at or see is the manifestation of our experiences and existence. This study consists of an introduction and three parts, the first part examines existentialism and Gibran's relation with existential thought, and the second part examines the existential themes that Gibran deals with. In the third part of the study, the elements that deal with practicality in human existence and the line of existence in those elements will be discussed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Halil Cibran, Varoluşçuluk, Aşk, Sevgi, Özgürlük, Delilik, Sanat, Yalnızlık, Şiir, Khalil Gibran, Existentialism, love, fondness, freedom, madness, art, loneliness, poetry, Felsefe, Philosophy

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye