DETERMINATION OF QUALITY PROPERTIES OF TRADITIONAL ADIYAMAN CHEESE PRODUCED FROM SHEEP MILK

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

In this study, 60 fresh Adıyaman cheeses produced from sheep's milk by traditional method in Adıyaman were collected in April, May, June and July. Physicochemical, textural and microbiological properties of cheese samples were examined. Physicochemical and textural properties of Adıyaman cheeses showed a wide distribution in generally. Dry matter, fat, fat in dry matter, protein, protein in dry matter, hardness, gumminess, cohesiveness and L* values were 47.49±2.35%, 22.05±2.20%, 19.81±2.85%, 41.75±5.82%, 6047.83±5968.86 g, 5018.91±5151.70, 0.83±0.04, 88.37±2.35 respectively and the difference between these values of the samples belonging to different months were found significant (p<0.05). The presence of yeast-mold, Staphylococcus aureus, coagulase positive Staphylococcus aureus (53.33%) and Escherichia coli (50%) were determined in Adıyaman cheese, while the presence of Brucella spp., Salmonella spp., and Listeria monocytogenes were not determined.
Bu çalışmada Adıyaman ilinde geleneksel yöntemle koyun sütünden üretilen 60 adet taze Adıyaman peyniri Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında toplanmıştır. Peynir örneklerinin fizikokimyasal, tekstürel ve mikrobiyolojik özellikleri incelenmiştir. Adıyaman peynirlerinin fizikokimyasal ve tekstürel özellikleri genel olarak geniş bir dağılım göstermiştir. Kurumadde, yağ, kurumaddede yağ, protein, kurumaddede protein, sertlik, sakızımsılık, iç yapışkanlık ve L* değerleri sırasıyla 47.49±2.35%, 22.05±2.20%, 19.81±2.85%, 41.75±5.82%, 6047.83±5968.86 g, 5018.91±5151.70, 0.83±0.04, 88.37±2.35 ve farklı aylara ait örneklerin kurumadde, yağ, kurumaddede yağ, protein, kurumaddede protein, sertlik, sakızımsılık, iç yapışkanlık ve L* değerleri arasında görülen fark önemli bulunmuştur (p<0,05). Mikrobiyolojik analizlerde Adıyaman peynirinde maya-küf, Staphylococcus aureus, koagulaz pozitif Staphylococcus aureus (%53.33) ve Escherichia coli (%50) varlığı belirlenirken Brucella spp., Salmonella spp. ve Listeria monocytogenes varlığı belirlenmemiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Adıyaman cheese, sheep milk, physicochemical properties, textural properties, microbiological properties, Adıyaman peyniri, koyun sütü, fizikokimyasal özellik, tekstürel özellik, mikrobiyolojik özellik

Kaynak

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

16

Künye

Karahan, L. , Çelikel, A. , Akın, M. , Akın, M. & Ceylan, H. G. (2022). DETERMINATION OF QUALITY PROPERTIES OF TRADITIONAL ADIYAMAN CHEESE PRODUCED FROM SHEEP MILK . Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 9 (16) , 117-128 . DOI: 10.54365/adyumbd.1056919